Nieuws

Therapietrouw na hartinfarct

Gepubliceerd
12 juli 2014

Er zijn steeds meer patiënten die een hartaanval overleven en een traject van secundaire preventie ingaan. Een belangrijke pijler van secundaire preventie is het innemen van medicatie, maar niet alle patiënten blijken dit daadwerkelijk te doen. Onderzoekers uit Groot-Brittannië concluderen dat de behandelend arts een sleutelrol heeft bij het wel of niet opvolgen van medicatieadviezen na een hartinfarct.

Rashid et al. maakten een kwalitatieve synthese van de bestaande literatuur over dit onderwerp. Zij doorzochten medische en niet-medische databases op onderzoek naar ervaringen met medicatie-inname van patiënten met coronairlijden en/of bevindingen van hun partners. In totaal werden 17 publicaties gevonden met 391 patiënten uit verschillende werelddelen. Het onderzoeksteam selecteerde de ervaringen met medicatie-inname uit de artikelen. Deze fragmenten werden thematisch geclusterd.

Verschillende factoren maakten dat patiënten meer of minder geneigd waren om medicatie te gebruiken. Als ze bijvoorbeeld dachten dat ze toch niet beter zouden worden of juist dat ze geheel genezen waren, werkte dit belemmerend voor het medicatiegebruik. Degenen die hadden geaccepteerd dat ze ‘hartpatiënt’ waren, namen hun medicatie vaker wel trouw in. Ook hielp het als de medicatie-inname deel uitmaakt van een dagelijkse routine of als patiënten hulp kregen van familieleden. De band met de voorschrijvend arts bleek doorslaggevend voor het wel of niet gebruiken van medicatie.

Deze kennis kan artsen helpen om meer aandacht te hebben voor overtuigingen van patiënten over medicatiegebruik en daar hun uitleg op aan te passen. Eenduidige, begrijpelijke informatie over het beloop van de ziekte en de effecten van de medicijnen werkt positief op inname. De onderzoekers adviseren hierop vooral te letten bij overdracht van patiënten van de tweede naar de eerste lijn.

Rashid MA, et al. Medication taking in coronary artery disease: a systematic review and qualitative synthese. Ann Fam Med 2014;12:224-32.

Foto: Ocskay Mark/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen