Nieuws

Treatable traits bij COPD

Gepubliceerd
26 april 2021
Bij de behandeling van COPD stond longfunctiemeting lang centraal, maar tegenwoordig gaat het om ziektelast en treatable traits: behandelbare kenmerken. Patiënten met COPD die naar de longarts zijn verwezen hebben gemiddeld 4 treatable traits in 151 verschillende combinaties. Deze bieden aangrijpingspunten voor behandeling in de eerste lijn. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.
0 reacties
Treatable traits
© ANP

Treatable traits (TT’s) zijn relevante kenmerken van een COPD-patiënt die afzonderlijk de ziektelast bepalen, meetbaar zijn en waarvoor gerichte behandeling bestaat. Het goed in beeld brengen van TT’s maakt persoonsgerichte COPD-zorg in een vroeg stadium mogelijk. Bij sommige TT’s kunnen niet-medicamenteuze interventies (ook in de eerste lijn) goed worden ingezet. Het gaat daarbij om roken, inspanningsgebonden dyspneu, longaanvallen, ernstige moeheid, sombere stemming, slecht uithoudingsvermogen, laag fysiek activiteitenniveau, slechte voedingsstatus en matig zelfmanagement. 

Nederlandse onderzoekers brachten deze 9 TT’s in kaart bij een groep van 402 naar de longarts verwezen patiënten. Zij deden dat in de periode van 2014 tot 2018. Gemiddeld had een patiënt 3,9 TT’s (± 2,0). De TT’s kwamen relatief onafhankelijk van elkaar voor, in maar liefst 151 unieke combinaties. De top 3 van TT’s bestond uit ernstige moeheid, matig zelfmanagement en laag fysiek activiteitenniveau. Er was een relatie tussen het aantal TT’s en de kwaliteit van leven (CCQ) (correlatiecoëfficiënt r 0,58; p < 0,001). De TT’s ernstige moeheid (OR 8,8), ernstige inspanningsgebonden kortademigheid (OR 5,8) en sombere stemming (OR 4,2) waren het meest gerelateerd aan een ernstig verminderde gezondheidstoestand. 

Een beperking van het onderzoek is dat er alleen retrospectief is gekeken naar de TT’s en niet naar de reden waarom huisartsen patiënten verwezen naar de tweede lijn.

De boodschap voor de praktijk is dat er bij verwezen patiënten veel TT’s zijn met aangrijpingspunten voor niet-medicamenteuze behandeling die we ook in de huisartsenpraktijk kunnen oppakken. Het concept TT’s lijkt ook voor de eerste lijn mogelijkheden te bieden om persoonsgerichte zorg vorm te geven. 

Literatuur

  • Van ’t Hul AJ, et al. Treatable traits qualifying for nonpharmacological interventions in COPD patients upon first referral to a pulmonologist: the COPD sTRAITosphere. ERJ Open Res 2020;6:00438-2020.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen