Nieuws

Trends in COVID-19-problematiek (update 17 juni)

Date
17 juni 2020
Dossier
Het Nijmeegse academisch registratienetwerk huisartsgeneeskunde FaMe-net registreert sinds 2 maart de contacten over COVID-19. Uit de cijfers blijkt dat er een forse toename van aan COVID-19 gerelateerde problemen was en een snelle stijging van het aantal nieuwe gevallen. De curve is na de eerste vier weken afgevlakt en er worden in de huisartsenpraktijk nauwelijks meer nieuwe gevallen gezien. Als ze al gezien worden, dan hebben de patiënten vaak al langere tijd klachten. Ook de verdere versoepeling van de overheidsmaatregelen op 1 juni heeft 14 dagen later niet geleid tot een toename van het aantal nieuwe gevallen. De gegevens in deze bijdrage zijn bijgewerkt tot en met 14 juni 2020, en zullen zolang de situatie stabiel is, niet meer wekelijks worden aangevuld. De meest recente gegevens leest u op de website www.famenet.nl.