Nieuws

Trends in COVID-19-problematiek (update 17 juni)

Gepubliceerd
17 juni 2020
Dossier
Het Nijmeegse academisch registratienetwerk huisartsgeneeskunde FaMe-net registreert sinds 2 maart de contacten over COVID-19. Uit de cijfers blijkt dat er een forse toename van aan COVID-19 gerelateerde problemen was en een snelle stijging van het aantal nieuwe gevallen. De curve is na de eerste vier weken afgevlakt en er worden in de huisartsenpraktijk nauwelijks meer nieuwe gevallen gezien. Als ze al gezien worden, dan hebben de patiënten vaak al langere tijd klachten. Ook de verdere versoepeling van de overheidsmaatregelen op 1 juni heeft 14 dagen later niet geleid tot een toename van het aantal nieuwe gevallen. De gegevens in deze bijdrage zijn bijgewerkt tot en met 14 juni 2020, en zullen zolang de situatie stabiel is, niet meer wekelijks worden aangevuld. De meest recente gegevens leest u op de website www.famenet.nl.
0 reacties
Corona
© Shutterstock

Op 2 maart 2020 maakten de huisartsen van FaMe-net afspraken over de registratie van COVID-19 gerelateerde problematiek. Patiënten die zelf actief vroegen naar COVID-19 werden gecodeerd als RFE ICPC-R83 (bijvoorbeeld: Kan ik corona hebben? Mijn collega heeft corona, wat moet ik doen?). De diagnose COVID-19 werd gesteld als mensen een positieve PCR test hadden (R83 - zeker), maar daarnaast ook bij een sterk verdacht klinisch beeld (R83 - onzeker). Omdat in een vroeg stadium duidelijk was dat in Nederland niet iedereen getest zou gaan worden, werd een positieve PCR-test geen voorwaarde voor diagnose. Ook werd geen strakke casusdefinitie opgesteld. De contextkennis en het klinisch oordeel van de huisarts vormden het uitgangspunt, analoog aan het toekennen van veel andere labels in de praktijk. Deze afspraak wijkt af van het latere NHG-advies, dat de code R83 alleen aanbeveelt bij een positieve PCR-test. De impact van het coronavirus is op dit moment in Nederland zeer divers. Om een indruk te krijgen van de trends bij de huisarts hebben we gekozen om alleen de praktijken en patiënten te kiezen uit de stad Nijmegen (25 huisartsen en 26.225 patiënten).

Trends

De huisartsenpraktijk kreeg sinds 2 maart opvallend veel vragen die gerelateerd zijn aan COVID-19-problemen. In vergelijking met de winter van 2019 is dat voor alle luchtwegklachten vaker [figuur 1]. De vragen zijn in de  loop van de weken wel duidelijk afgenomen. Het totale aantal gevallen van COVID-19 in de huisartsenpraktijk is afgevlakt. Ongeveer 10% van de klinisch zeer verdachte gevallen is getest. Ongeveer de helft van de mensen met een positieve test bestaat uit zorgpersoneel dat – op advies van de GGD of de bedrijfsarts – de uitslag doorgeeft aan de praktijk zonder dat ze zelf veel klachten hebben [figuur 2]. Het aantal nieuwe gevallen is inmiddels stabiel laag [figuur 3]. Tot nu toe werd ongeveer 7% van de patiënten (n = 450) verwezen naar de tweede lijn; geen enkele patiënt werd in het ziekenhuis gezien zonder tussenkomst van de huisarts.

Bovenstaande gegevens zullen voorlopig niet wekelijks meer worden geactualiseerd op www.henw.org. De meest recente gegevens leest u op de website www.famenet.nl

Figuur 1 

Figuur 1 FaMe-net
© FaME-net Nijmegen

Figuur 2 

Figuur 2 FaMe-net
© FaMe-net Nijmegen

Figuur 3

Figuur 3 FaMe-net
© FaMe-net Nijmegen

Family Medicine Network

Het academisch registratienetwerk huisartsgeneeskunde FaMe-net (Radboudumc; fusie van voormalig Transitieproject en de Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen) codeert routinematig de reden voor komst (reason for encounter (RFE)), de duur van de klachten, diagnose, en interventies, zoals verwijzingen, aanvullend onderzoek en medicatie voor elk contact dat een patiënt met de huisartsenpraktijk of -post heeft. Voor de registratie wordt gebruikgemaakt van de International Classification of Primary Care (ICPC) en de International Classification of Disease (ICD-10). Dagelijks corrigeren en (her)coderen de huisartsen van het netwerk berichten van de huisartsenpost en informatie uit specialistenbrieven. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen