NHG forum

Visies, plannen, producten en mensen

Gepubliceerd
10 maart 2001

Uw bijdrage…

Als de inkomensafhankelijke contributie van het NHG een afspiegeling was van de werkelijkheid, zou de financiële positie van de Nederlandse huisarts nog rampzaliger zijn dan de perikelen van de laatste tijd deden vermoedens Het was dus tijd om de, leden eens te vragen de contributie aan de inkomensklasse aan te passen. In de week na het verzenden van de acceptgiro's voor de jaarlijkse contributie van het NHG belden dagelijks ongeveer honderd leden met de ledenadministratie. De facturen vermeldden het bedrag dat huisartsen in de hoogste inkomenscategorie moeten betalen; in de bijgaande toelichting werd uitgelegd dat zo nodig de contributie kon worden verlaagd. Voor sommige huisartsen was dit de spreekwoordelijke druppel na de rekening van tienduizenden guldens voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Velen wisten niet hoe ze hun contributie moesten becijferen. Anderen waren tevreden dat ze niet meer de enigen waren die de juiste contributie betaalden. En zelfs werd het bestuur nalatigheid verweten dat de situatie niet eerder en strenger was aangepakt. De NHG-contributie maakt onderdeel uit van het (tekortschietende) deel praktijkkosten in het huisartsentarief. Maar het moment van deze actie was gezien de begrijpelijke onrust rond het inkomen van huisartsen niet erg gelukkig gekozen. De penningmeester heeft hiermee echter al wel zijn bijdrage aan een voornemen in het Beleidsplan 2001-2006 gerealiseerd: het NHG wil een intensiever contact met de leden…

NHG-Wetenschapsdag: 2001 Tijd voor evidence based medicine

21 juni 2001 van 10.00 tot 17.00 uur De Meervaart te Amsterdam

Tijdens de NHG-Wetenschapsdag ontmoeten huisartsen, huisarts-onderzoekers, richtlijnmakers, coördinatoren van projecten en allen die zich bezig houden met beleid en ontwikkeling in de huisartsgeneeskunde elkaar. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VU te Amsterdam. De Wetenschapsdag heeft vier onderdelen:

  • resultaten van huisartsgeneeskundig onderzoek;
  • wetenschapsbeleid, indicatorenontwikkeling voor kwaliteit van zorg;
  • methodologische aspecten van huisartsgeneeskundig onderzoek;
  • consultatie.

Alle in huisartsgeneeskundig onderzoek geïnteresseerden worden uitgenodigd om aan de Wetenschapsdag 2001 deel te nemen. Een inschrijvingsformulier kunt u opvragen bij het NHG (tel. 030- 2881700) of via de NHG-website (www.artsennet.nl/nhg). De kosten van de dag bedragen ƒ 150,-. Koffie, thee en een lunch zijn daarbij inbegrepen. Tevens wordt u uitgenodigd een bijdrage in de vorm van een voordracht, een consultatievraag of een poster te leveren. U kunt dan bij het inschrijvingsformulier een abstract indienen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen