Nieuws

Pil met estetrol heeft nog geen toegevoegde waarde

Gepubliceerd
12 januari 2022
Recent is er een nieuwe combinatiepil met estetrol toegelaten op de Europese markt. De betrouwbaarheid van deze nieuwe pil ten opzichte van de pil met levonorgestrel – de combinatiepil van eerste keuze in de NHG-Standaard Anticonceptie – is nog niet onderzocht. Wel lijkt de combinatiepil met estetrol minder effect te hebben op biomarkers die samenhangen met het risico op trombose. Er is op dit moment nog te weinig zekerheid om deze nieuwe anticonceptiepil in te zetten als alternatief voor bestaande combinatiepillen.
0 reacties

Estetrol is een humaan oestrogeen dat in hoge concentraties voorkomt in het bloed van zwangere vrouwen. De fysiologische functie is onbekend. In een recente publicatie van het Geneesmiddelenbulletin wordt de betrouwbaarheid van estetrol met drosperinon besproken. Deze combinatiepil is uitsluitend onderzocht in 2 open-label, niet-gecontroleerde, fase 3-onderzoeken (1 in Europa/Rusland en 1 in Noord-Amerika). Beide onderzoeken laten een aanzienlijk verschil in Pearl-index (aantal zwangerschappen per 100 vrouwjaren) zien (respectievelijk 0,47; 95%-BI 0,15 tot 1,11 en 2,65; 95%-BI 1,73 tot 3,88). Dat wordt mogelijk verklaard door de verminderde betrouwbaarheid in gebruik in de Verenigde Staten. Een vergelijking met de combinatiepil met 30 µg ethinylestradiol en 150 µg levonorgestrel (EE2/LNG) ontbreekt. Er is evenmin vergelijkend onderzoek gedaan naar het effect op het bloedingspatroon, na betrouwbaarheid de belangrijkste factor voor acceptatie van de pil. 

Het risico op trombose hangt samen met zowel de oestrogeendosis als het type progestageen. Vanwege de lage incidentie hiervan (circa 1 per 10.000 vrouwen per jaar) zijn grote onderzoeken met een lange follow-up nodig om het relatieve risico hierop te kunnen inschatten. Onderzoek naar biomarkers geeft enige inschatting van dit risico: bij vergelijking tussen het nieuwe estetrol/drosperinon en EE2/LNG werd na 6 cycli alleen een licht protrombotisch effect gezien van de gangbare pil en leek het effect op het stollingssysteem vergelijkbaar. 

Vanwege de ontbrekende informatie over de betrouwbaarheid, het effect op het bloedingspatroon en het tromboserisico is deze nieuwe anticonceptiepil vooralsnog geen alternatief voor de pil van eerste keuze in de NHG-Standaard Anticonceptie

Lees meer over over de nieuwe anticonceptiepil in het Geneesmiddelenbulletin.

Literatuur

  • Helmerhorst FM, et al. Nieuwe orale anticonceptiepil met estetrol. Ge-Bu 2021;55(12):129-33.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen