Nieuws

Welk kind loopt meer risico op dehydratie?

Gepubliceerd
12 augustus 2022
Koorts, braken en diarree bij kinderen, dat zien we regelmatig op de huisartsenpost. Hoe schatten we in welk kind een hoog risico heeft op dehydratie? Niet de duur van het braken, maar de frequentie in de afgelopen 24 uur kan ons daarbij helpen. Ouders kunnen letten op aanhoudend braken, diarree en koorts na 5 dagen. 
0 reacties

Een prospectieve studie op 3 Nederlandse huisartsenposten includeerde 359 kinderen. De kinderen waren 6 maanden tot 6 jaar oud en hadden een ongecompliceerde, acute gastro-enteritis. Ze werden 7 dagen gevolgd om het beloop van braken, diarree, koorts en klinische achteruitgang te beschrijven. Kinderen die direct werden verwezen (n = 47) werden geëxcludeerd. 

Koorts, braken en diarree 

De mediane leeftijd was 1,5 jaar (IQR 0,9-2,2 jaar), en 51% was vrouw. De gemiddelde duur van braken voor presentatie was 2 dagen (IQR 1-3 dagen). Bij de kinderen met diarree (51%) was dit 3 dagen (IQR 2-4 dagen). 20-40% van de kinderen had koorts bij presentatie, met < 10% aanhoudend koorts op dag 4. Bij 90% van de kinderen verminderden de symptomen binnen 5 dagen. 

Wanneer wordt het alarmerend? 

Hevig braken en een leeftijd van 6-12 maanden waren de meest voorkomende risicofactoren voor dehydratie. Het meest frequente alarmsymptoom was geen mictie in de afgelopen 24 uur (13%). Uiteindelijk werd 9% verwezen naar het ziekenhuis. Er werden 18 kinderen (5%) opgenomen.  

De frequentie van braken bij opgenomen kinderen was hoger dan bij de kinderen die niet werden opgenomen: 9 versus 5 keer in de afgelopen 24 uur.  

Vangnetadviezen 

Dit onderzoek helpt ons om gecompliceerde gastro-enteritis bij kinderen nog beter te vangen en om concretere vangnetadviezen mee te geven aan ouders. Braken, diarree en koorts zouden 5 dagen na presentatie over moeten zijn.  

Uitzondering zijn kinderen tussen de 6 en 12 maanden. Bij hen moet de diarree 7 dagen na presentatie over zijn. Wees bij een hoge frequentie van braken alert op snellere achteruitgang. Overweeg dan het kind de volgende dag opnieuw te beoordelen.

Literatuur

  • Weghorst AAH, et al. Course of uncomplicated acute gastroenteritis in children presenting to out-of-hours primary care. BMC Prim Care 23, 125 (2022).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen