Uw diagnose
jeuk en blaren
© Annet Sollie, huisarts
Week 45
4 nov 2019

Jeuk en blaren

Een 84-jarige vrouw heeft last van oedeem van haar benen, met sinds twee weken jeuk en blaren die zich uitbreiden naar haar armen en rug. Er zijn geen slijmvliesafwijkingen. Ze heeft geen koorts of klachten over malaise. De voorgeschiedenis vermeldt atriumfibrilleren, hypertensie en nierinsufficiëntie. Haar medicatie: acenocoumarol, amiodoron, furosemide, barnidipine, simvastatine en olmersatan. Twee dagen geleden werd flucloxacilline gestart.

Keuzen