Wetenschapsnieuws

Huisarts en Wetenschap publiceert doorlopend berichten over (nieuw) wetenschappelijk onderzoek. Wij zien uw bijdrage hiervoor graag tegemoet.

Algemene uitgangspunten 

 • Bekijk voordat u met schrijven begint de algemene H&W-richtlijnen.

 • Houd steeds de doelgroep voor ogen: is het onderwerp van belang voor de praktiserende Nederlandse huisarts en wat doet deze ermee in de spreekkamer?
 • Behandel één onderwerp: beperk u tot de meest relevante boodschap voor de huisarts.
 • Focus op de nieuwswaarde en verwoord die in de lead.
 • Vertaal het nieuws naar de doelgroep: wat betekent het concreet voor de huisarts? Benadruk eventueel het belang voor de dagelijkse praktijk met een voorbeeld.
 • Zorg dat er geen vragen onbeantwoord blijven: gebruik de 5 w’s/1 h (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) als richtsnoer.
 • Maak de kop pas als het artikel af is. Idealiter is een kop zowel inhoudelijk als prikkelend. Gebruik hiervoor max. 40 tekens. De eindredactie beslist over de definitieve kop.
 • Beeld(suggesties) en links naar relevante, gerelateerde content zijn van harte welkom.

Gerelateerde content

Op www.henw.org plaatsen we uw artikel online. We voorzien uw artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten