Wetenschapsnieuws

Huisarts en Wetenschap publiceert doorlopend berichten over (nieuw) wetenschappelijk onderzoek. Wij zien uw bijdrage hiervoor graag tegemoet via redactie@nhg.org.

Algemene uitgangspunten 

 • Bekijk voordat u met schrijven begint de algemene H&W-richtlijnen.

 • Houd steeds de doelgroep voor ogen: is het onderwerp van belang voor de praktiserende Nederlandse huisarts en wat doet deze ermee in de spreekkamer?
 • Behandel één onderwerp: beperk u tot de meest relevante boodschap voor de huisarts.
 • Focus op de nieuwswaarde en verwoord die in de lead.
 • Vertaal het nieuws naar de doelgroep: wat betekent het concreet voor de huisarts? Benadruk eventueel het belang voor de dagelijkse praktijk met een voorbeeld.
 • Zorg dat er geen vragen onbeantwoord blijven: gebruik de 5 w’s/1 h (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) als richtsnoer.
 • Maak de kop pas als het artikel af is. Idealiter is een kop zowel inhoudelijk als prikkelend. Gebruik hiervoor max. 40 tekens. De eindredactie beslist over de definitieve kop.
 • Beeld(suggesties) en links naar relevante, gerelateerde content zijn van harte welkom.
 • Stuur uw artikel naar redactie@nhg.org.

Gerelateerde content

Op www.henw.org plaatsen we uw artikel online. We voorzien uw artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten