Nieuws

Advies aan de huisarts bij palliatieve zorg

Gepubliceerd
1 december 2016
Palliatieve zorg is een van de meest complexe taken van de huisarts. Huisartsen vragen hierover het vaakst advies aan mantelzorgers en collega-huisartsen. Het gaat dikwijls om lichamelijke klachten en minder vaak over sociale problemen en levensvragen.
De bevolking vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt toe en mensen blijven langer thuis wonen. Dit maakt dat palliatieve zorg een prominente plaats inneemt in de huisartsenpraktijk. Hoek et al. onderzochten palliatieve zorg vanuit het perspectief van de huisarts. Alle 235 huisartsen in de regio Nijmegen ontvingen een vragenlijst met antwoordopties op een vijfpuntsschaal. De onderzoekers vroegen hoe de huisarts palliatieve zorg verleent, wie men om advies vraagt en over welk onderwerp het ging. Huisartsen gaven tevens aan hoe tevreden ze over de consultaties zijn.
Er werden 119 ingevulde vragenlijsten geanalyseerd (respons 50,6%). Uit de resultaten blijkt dat 56% van de huisartsen palliatieve zorg verleent aan minstens zes patiënten per jaar. De meerderheid vraagt advies bij nul tot drie patiënten, doorgaans in de laatste levensmaand. Meestal raadpleegt de huisarts mantelzorgers en collega-huisartsen. Het onderwerp van gesprek is dikwijls een lichamelijk probleem. Sociale problemen en levensvragen worden minder vaak besproken. Over het algemeen zijn huisartsen tevreden over de mogelijkheden tot overleg. Het meest tevreden zijn ze met de adviezen van hun collega’s en het palliatief consultatieteam.
De onderwerpen waarover huisartsen weinig advies vragen, worden mogelijk ook minder met de patiënt besproken. Sociale kwesties en levensvragen zijn echter wel relevant in de laatste levensfase. De onderzoekers pleiten ervoor om deze thema’s voldoende aandacht te geven in de palliatieve zorg.

Literatuur

  • 1.Hoek PD, et al. Palliative care consultations in primary care: a cross-sectional survey among Dutch general practitioners. BMJ Support Palliat Care 2016;0:1-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen