Praktijk

Analyse van de praktijkvoering:
Is úw praktijk op orde?

Gepubliceerd
10 januari 2004

Samenvatting

U bent tevreden met de wijze waarop uw praktijk draait. De assistente doet haar werk goed, de patiënten lijken tevreden. De dingen lopen al jarenlang op een bepaalde manier; iedereen is daaraan gewend en het lijkt allemaal prima te werken. Maar is dat ook echt zo? Kunnen sommige zaken niet efficiënter worden aangepakt? Zijn er wellicht toch verborgen gebreken? Met een beetje hulp van buitenaf kunt u daar heel gemakkelijk achterkomen én plannen voor verbetering van de praktijkorganisatie

Voordelen van de praktijkanalyse

Het is niet eenvoudig om zelf uw eigen praktijkorganisatie met de nodige afstand te bekijken. Objectieve informatie over het reilen en zeilen van uw praktijk kunt u wél krijgen wanneer u uw praktijkorganisatie laat doorlichten met behulp van het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP). Daarmee wordt uw praktijkorganisatie systematisch gespiegeld aan de stand van zaken in andere praktijken en weet u dus precies hoe u er in uw praktijk voorstaat. Hoewel de VIP een schat aan informatie oplevert, roept al dat cijfermateriaal weer nieuwe problemen op. Wat doe je met de uitkomsten van de visitatie? Hoe zet je al die cijfers om in plannen, in veranderingen? Hoe stel je prioriteiten? Hoe pak je een verandering aan? Een intakegesprek voorafgaand aan de visitatie en een plangesprek erna helpen deze vragen te beantwoorden. Dit geheel van intake, visitatie en plangesprek is de ‘Praktijkanalyse’.

De intake: weten wat je wilt

Een radioloog kan een röntgenonderzoek beter beoordelen als de indicatie juist en de vraagstelling helder is; hij weet dan waar hij op moet letten en kan zo nodig adviseren welk vervolgonderzoek aangewezen is. Zo ook zal een consult beter verlopen als u aan het begin de patiënt de gelegenheid geeft zijn hulpvraag en eventuele verwachtingen te formuleren; daar kunt u dan bij uw onderzoek en beleid rekening mee houden. Een dergelijke goede start is bij een praktijkanalyse niet minder belangrijk. Ook hier is een duidelijke vraagstelling eerste vereiste. Daarom bespreekt u in het intakegesprek met een ervaren praktijkadviseur, gedurende één tot anderhalf uur, de aanleiding van uw verzoek. Is een visitatie met de VIP het meest geschikt? Misschien bent u eigenlijk toe aan een loopbaanscreening, aan supervisie of nog andere stappen in uw professionele carrière. Voorafgaand aan de visitatie worden vragen geformuleerd als: wat zijn de onderwerpen die u of uw praktijk op dat moment bezighouden?, en: welke knelpunten worden ervaren? Tevens komen uw verwachtingen omtrent de uitkomsten van de visitatie aan de orde.

De VIP: kijk naar je praktijk

Daarna volgt de analysefase met de VIP waarin uw praktijkvoering wordt doorgelicht op 385 aspecten, verdeeld over vijf deelgebieden :

  • infrastructuur (gebouw, medische zorgvoorzieningen);
  • team (delegatie van taken, samenwerking);
  • informatie (verslaglegging, werkbelasting);
  • financiën (nog te ontwikkelen);
  • kwaliteit (scholing, veiligheid).
Zie voor meer informatie over de werkwijze bij de VIP het septembernummer van H&W [Huisarts Wet 2003;46(10):589].

Het plangesprek

Met de uitkomsten van de visitatie in de hand, praat u in het plangesprek, van wederom circa anderhalf uur, met de adviseur over de volgende stappen. De belangrijkste punten worden uit het cijfermateriaal gehaald en geprioriteerd. Ook worden ideeën uitgewerkt hoe de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Wat is precies het probleem? Wat wil u veranderen? Wat is het doel van uw aanpak? Tevens kan besproken worden of er aanvullende ondersteuning nodig lijkt. Over het aanbod aan verschillende mogelijkheden ná de visitatie wordt u in komende artikelen geïnformeerd.

Meer informatie

Het intake- en het plangesprek helpen u meer rendement uit de visi-tatie te halen en efficiënter uw tijd en energie aan te wenden bij veranderingen en verbeteringen in de praktijk. Heeft u behoefte aan meer informatie, of wil u weten waar u voor deze vorm van ondersteuning terecht kunt, bel of mail dan met ondergetekende (030- 288 17 00/d.walstock@nhg-nl.org). Dick Walstock, huisarts, adviseur NHG-sectie Advisering en Ondersteuning

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen