Nieuws

Casus aios

Gepubliceerd
10 maart 2008

De kennelijk onuitroeibare term ‘assistent’ wordt ook gebruikt in het journaaltje Casus aios (H&W 2008;51:4). Dit is een zeer verwarrende term die geen recht doet aan degene om wie het gaat. Het gaat namelijk over artsen in opleiding tot specialist en niet over assistenten in opleiding tot specialist. Ook voor patiënten is de term ‘arts-assistent’ zoals die in het ziekenhuis wordt gebruikt, niet te begrijpen. Het is voor hen niet duidelijk dat zij werkelijk een arts voor zich hebben. Meerdere keren per dag moet je dus uitleggen dat je wel degelijk bevoegd en bekwaam bent om de betreffende patiënt te behandelen, hetgeen tot gevolg heeft dat je het consult begint met een enorm wantrouwen van de patiënt jegens zijn of haar behandelend arts van dat moment.
Laten we de term ‘arts-assistent’ voorgoed verlaten en slechts spreken over arts in opleiding tot specialist (aios) of arts niet in opleiding tot specialist (anios). Dit schept voor de patiënt in ieder geval een hoop duidelijkheid. B. Arntzen, aios huisartsgeneeskunde

Antwoord

Arntzen heeft gelijk: aios staat voor arts in opleiding tot specialist. Een pijnlijke misser. Zijn pleidooi voor afschaffing van de term assistent is ons uit het hart gegrepen. Een dergelijke misser kon overigens niet voorkomen toen een aios nog gewoon een haio was. de redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen