Nieuws

Corticosteroïdinjecties bij schouderpijn

Gepubliceerd
18 november 2021
In de NHG-Standaard Schouderklachten wordt aangeraden om een corticosteroïdinjectie te overwegen bij aanhoudende schouderklachten als andere behandelingen geen effect hebben. De praktijk is echter weerbarstig. Zesentwintig procent van de patiënten met een nieuwe episode van schouderpijn krijgt een corticosteroïdinjectie, waarvan de helft reeds tijdens het eerste consult. Leeftijd en eerdere schouderklachten zijn positief geassocieerd met het krijgen van een injectie. Dat blijkt uit een recent in Nederland uitgevoerd retrospectief cohortonderzoek.
3 reacties

De onderzoekspopulatie bestond uit 2 willekeurige steekproeven van elk 1000 volwassen patiënten die in de periode van januari 2012 tot en met december 2017 de huisarts bezochten vanwege een nieuwe episode van schouderpijn. 

De eerste steekproef van 1000 patiënten bevatte meer vrouwen dan mannen (respectievelijk 58% en 42%), de gemiddelde leeftijd bedroeg 53,8 (SD 15,5) jaar en 31% had schouderklachten in de voorgeschiedenis. Analyse van elektronische dossiergegevens liet zien dat 26% binnen 12 maanden na de diagnose schouderpijn een corticosteroïdinjectie van de huisarts kreeg. Factoren die positief waren geassocieerd met toediening van een corticosteroïdinjectie waren leeftijd van de patiënt (OR 1,03; 95%-BI 1,02 tot 1,04) en eerdere schouderklachten (OR 1,52; 95%-BI 1,13 tot 2,12).

Uit de tweede steekproef van 1000 patiënten die binnen 12 maanden na diagnose een corticosteroïdinjectie kregen, bleek dat de huisarts bij de helft van deze patiënten de injectie tijdens het eerste consult al had toegediend. De leeftijd van de patiënt bleek positief geassocieerd te zijn met een corticosteroïdinjectie tijdens het eerste consult (OR 1,01; 95%-BI 1,00 tot 1,02; een zeer klein effect). Vierendertig procent van de patiënten uit deze steekproef kreeg meer dan 1 corticosteroïdinjectie gedurende de follow-upperiode van 12 maanden. De huisartsen registreerden geen ernstige bijwerkingen. Er was helaas geen informatie bekend over de patiëntvoorkeuren of over de overwegingen van de huisarts om wel of geen injectie te geven.

De resultaten van dit onderzoek lijken in tegenspraak met de aanbeveling over het gebruik van corticosteroïdinjecties in de NHG-Standaard Schouderklachten. Daarin wordt de mogelijkheid van een corticosteroïdinjectie nadrukkelijk genoemd indien er onvoldoende effect is van voorlichting, adviezen, analgetica of NSAID’s.

Literatuur

  • Van Doorn PF, et al. The use and safety of corticosteroid injections for shoulder pain in general practice: a retrospective cohort study. Fam Pract 2021 Oct 8:cmab116. DOI:10.1093/fampra/cmab116 [epub ahead of print].

Reacties (3)

Daan Haverkamp 7 december 2021

Sinds wanneer wordt het benoemen van een OR van 1,03 (relatie leeftijd en injectie) en 1,01 (relatie leeftijd en injectie bij eerste consult) als relevant beschouwd? Wellicht dat er een statistisch verband is maar klinisch vind ik dit niks zeggen. Hier had denk ik best een aanvullende opmerking bij gepast.

ramon.ottenheijm 23 november 2021

Deze titel is tendentieus en dekt niet de lading van het besproken artikel. Tijdens een eerste consult van schouderklachten neemt de huisarts de reeds eerder ingezette behandeling mee in de overweging om wel of geen injectie te zetten. Veel patienten hebben al zelfzorg toegepast, zoals paracetamol of een NSAID over-the-counter gekocht. Daarnaast zijn meerdere patienten al door een fysiotherapeut behandeld. Deze factoren zijn, zoals beschreven, niet meegenomen in het onderzoek. De conclusie dat er te vaak en te snel wordt geinjecteerd kan dus niet gesteld worden op basis van dit artikel.

mirrian.hilbink 1 december 2021

Inderdaad zijn zelfzorg initiatieven en raadpleging van andere professionals voorafgaand aan het eerste huisartsbezoek niet meegenomen in dit onderzoek. De titelkeuze van het nieuwsbericht is neutraal gekozen en niet tendentieus gericht. Jammer als dat onbedoeld zo overkomt en hopelijk wordt deze indruk met deze reactie weggenomen.

Verder lezen