NHG richtlijn

Dipslide bij urineweginfecties in de ANW-uren

Date
21 april 2020
Bij de diagnostiek van urineweginfecties speelt de dipslide een belangrijke rol. In de ANW-uren is dit diagnosticum vaak afwezig. Dit leidt tot zowel overbehandeling met antibiotica als tot onderdiagnostiek voor alternatieve diagnoses. Huisartsenposten ervaren knelpunten met betrekking tot het gebruik van dipslides. In de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties staan enkele overwegingen en praktische tips hoe dit te verbeteren voor de ANW-uren.