Nieuws

E-health-interventie in de eerste lijn

Gepubliceerd
4 december 2013
Dossier
De laatste jaren is het aanbod van e-health flink gegroeid. Diverse bewezen effectieve internetinterventies zijn beschikbaar in het kader van ggz-behandelingen.1 Een groot aantal hiervan is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, zoals www.gripopjedip.nl en www.kleurjeleven.nl. Dit zijn allemaal interventies die zijn gekoppeld aan tweedelijns-ggz-instellingen.
Het is opmerkelijk dat er geen ggz- e-health-interventie beschikbaar is die aansluit op een eerstelijnsbehandeling en dat we naar tweedelijnsinstellingen moeten verwijzen. Zo’n internetinterventie is een goede ondersteuning voor de behandeling door huisarts of POH-ggz. Bij ons zou dit in een duidelijke behoefte voorzien. De programma’s zijn er al, dus het ontwikkelen hoeft het probleem niet te zijn.
Bij niet-ggz-behandelingen, zoals stoppen met roken, heeft een internetinterventie volgens ons ook een duidelijke meerwaarde.2 Dat kan door middel van een module waarin de POH op afstand actief ondersteuning biedt, waarbij zij kennis heeft van het programma en actieve terugkoppeling krijgt van de voortgang van de patiënt.
De huidige modules online stoppen met roken blijken geen van alle de mogelijkheid te hebben tot actieve terugkoppeling naar een behandelaar (bijvoorbeeld destopsite.nl). Opvallend is dat iedereen het idee heeft dat dit er allang is, maar het is er dus niet! En dat terwijl er voldoende online modules beschikbaar zijn die in potentie goed geïntegreerd zouden kunnen worden in de huisartsenzorg.
Kaderhuisartsen en het NHG zouden voorlopers moeten zijn in het realiseren van vernieuwingen en verbeteringen in de huisartsenzorg. Wij constateren echter dat deze ontwikkeling in e-health achter blijft. Ideeën zijn er wel, maar weinig concrete plannen om dit op korte termijn te realiseren. Is het er gewoon niet omdat niemand eraan heeft gedacht? Zijn er beleidsmatige bezwaren? Voor ons is het in elk geval een gemis.
Hugo Drost, aios, Bram Sprij, huisarts; Lisa Kool, praktijkverpleegkundige; Adrie Hoevenaars, POH-ggz

Literatuur

  • 1.Richards D, Richardson T. Computer-based psychological treatments for depression: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2012;32:329-42.
  • 2.Gainsbury S, Blaszczyn A. A systematic review of Internet-based therapy for the treatment of addictions. Clin Psychol Rev 2011;31:490-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen