Nieuws

Het speculum moet glijden

Gepubliceerd
3 mei 2012
Aanbrengen van lubrificerende gel op het speculum leidt tot minder pijn bij het gynaecologisch onderzoek. Amerikaanse onderzoekers vergeleken glijmiddel met het gebruik van water in een sympathiek gerandomiseerd onderzoek naar deze alledaagse handeling.
Gebruikt u altijd glijmiddel bij het inbrengen van het speculum bij gynaecologisch onderzoek? Ik moet bekennen dat ik af en toe water gebruik als het flesje met gel even buiten zicht is. Dat blijkt vaker voor te komen onder dokters. Van oudsher werd het gebruik van lubrificerende gel afgeraden aangezien het de kwaliteit van de afgenomen cytologie zou beïnvloeden. Inmiddels is in verschillende onderzoeken aangetoond dat het gebruik van een kleine hoeveelheid wateroplosbare lubrificerende gel bij het inbrengen van het speculum geen nadelige invloed heeft op de kwaliteit van het uitstrijkje. Juist voor de patiënte zou het gebruik van gel het begin van het onderzoek comfortabeler moeten maken. Maar leidt het gebruik van glijmiddel nu echt tot minder pijn bij het inbrengen?
Twee Amerikaanse gynaecologen pakten de kwestie op en randomiseerden 120 volwassen vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar naar speculumonderzoek met 0,3 ml glijmiddel of 3 ml (kraan)water. Men trachtte de deelnemende vrouwen te blinderen door het speculum uit het zicht onder een lakentje te preparen. Vervolgens werd het kunststof speculum volgens een standaard protocol altijd door dezelfde gynaecoloog ingebracht. Direct na het inbrengen – dus nog voor het zoeken naar de portio of het maken van een eventueel uitstrijkje – vroeg men aan de patiënte om de pijnscore op een VAS-schaal van 0 tot 10 aan te tekenen. De pijnscores waren in het geheel laag, maar in de glijmiddelgroep (gemiddelde pijnscore 1,41) duidelijk lager dan in de watergroep (2,15). Van de vrouwen die het speculumonderzoek met gel ondergingen kruiste zelfs 34% een pijnscore van 0 aan, in vergelijking met 10% in de watergroep. Een beperking van het onderzoek is dat de uitvoerende gynaecoloog niet blind was voor het gebruikte lubricans. Toch geeft dit onderzoek voldoende reden om gewoon altijd wateroplosbare lubrificerende gel te gebruiken bij speculumonderzoek. Voor ons een kleine handeling, voor de patiënte verzacht het de pijn. En dat zal meteen bijdragen aan minder angst en spanning voor een volgend inwendig onderzoek. (Jochen Cals)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen