Nieuws

Hoog risico op ontwikkelen DM2 na zwangerschapsdiabetes

Gepubliceerd
22 juni 2020
Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben een 10 keer hoger risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 (DM2) dan zwangeren met normoglykemische waarden. Dat risico is hoger dan tot nu toe werd gedacht, zo blijkt uit recent onderzoek.
0 reacties

Britse onderzoekers deden een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse, en onderzochten data van 1.332373 vrouwen uit 20 onderzoeken die werden gepubliceerd tussen 2000 en 2019. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hadden ten opzichte van gezonde vrouwen een relatief risico van 9,51 op het ontwikkelen van DM2. Uit dit onderzoek bleek geen verschil in incidentie en langere follow-up. De onderzoekers vonden ook geen verschil in incidentie in verschillende etnische bevolkingsgroepen, gedefinieerd als wit, niet-wit en gemengd. De leeftijd van de vrouw, het BMI en de duur van de follow-up bleken evenmin van invloed.

Wereldwijd stijgt de prevalentie van DM2. Daarnaast worden vrouwen op steeds hogere leeftijd zwanger en komt obesitas vaker voor. Daarmee stijgt ook de prevalentie van zwangerschapsdiabetes. Door deze veranderingen zijn de richtlijnen voor het screenen, het diagnosticeren en de nazorg van vrouwen met diabetes gravidarum het laatste decennium aangepast. In 2009 vonden Bellamy et al. in een meta-analyse reeds een 7,3 keer zo hoog risico, waarbij de compliance met screening erg laag was. Met het verschijnen van nieuwe onderzoeken na de invoer van nieuwe screeningscriteria tijdens de zwangerschap is deze meta-analyse uitgevoerd.

Zwangerschapsdiabetes komt in Nederland bij 3 tot 5% van de zwangerschappen voor. De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Verloskunde en de NHG-Standaard Diabetes Mellitus adviseren om 6 weken en een jaar postpartum glucose te controleren. Na 5 jaar voldoet screening per 3 jaar. Dit onderzoek onderstreept het belang om als huisarts alert te blijven op het ontwikkelen van DM2 bij patiënten die zwangerschapsdiabetes hebben gehad.

Literatuur

  • Vounzoulaki E, et al. Progression to type 2 diabetes in women with known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020;369:m1361.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen