Nieuws

Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden

Gepubliceerd
1 november 2012
De LHV en het NHG hebben in oktober 2005 een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ingesteld. Het CHBB heeft als taak: het aanleggen en bijhouden van registers voor huisartsen met deskundigheid op het gebied van ‘bijzonder aanbod van huisartsenzorg richting patiënt’ en door de beroepsgroep geïnitieerde specifieke taken, gericht op de ‘verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg’. In 2007 zijn de eerste registers opengesteld. Nu kunnen we dus terugkijken op iets meer dan 5 registratiejaren.

Totaal aantal erkenningen

In de afgelopen vijf en een half jaar zijn er 2358 huisartsen bij het CHBB ingeschreven. Zestig huisartsen zijn ook weer uitgeschreven. In juni 2012 waren er 2298 huisartsen met in totaal 2730 erkenningen ingeschreven in 15 verschillende registers. We bekeken hoeveel erkenningen per register zijn geregistreerd [tabel].
Tabel1Aantal CHBB-geregistreerde huisartsen per register, aantal en aandeel met meer dan patiëntgerichte registratie en aantal extra
RegisterTotaal aantal nu geregistreerdAantal met > 1 patiëntgerichte registratie*Aandeel met > 1 patiëntgerichte registratie*Aantal extra patiëntgerichte registraties*
Totaal: 15 registers met 2298 huisartsen en 2730 erkenningen
Verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg: 10 registers met 1699 huisartsen en 1832 erkenningen
Algemeen: 3 registers met 1532 huisartsen en 1562 erkenningen
Erkend kwaliteitsconsulent150025517%285
KHA Supervisor4337%3
KHA Beleid en beheer19211%2
Specifieke patiëntengroepen: 7 registers met 265 huisartsen en 270 erkenningen
KHA Palliatieve zorg811114%16
KHA Ouderengeneeskunde53611%6
KHA Hart- en vaatziekten36411%4
KHA Astma/COPD3513%1
KHA Diabetes Mellitus27726%8
KHA Uro-gynaecologie20315%4
KHA GGZ18211%2
Bijzonder aanbod van huisartsenzorg richting patiënt: 5 registers met 778 huisartsen en 889 erkenningen
Reizigersadvisering2847225%93
Oogheelkunde2706624%79
Verloskunde1704526%59
Echografie 1526241%74
Justitiële huisartsenzorg2229%2
* exclusief KHA Supervisor, KHA Beleid en beheer en Erkend kwaliteitsconsulent.
KHA = Kaderhuisarts.

Aantal erkenningen verbetering kwaliteit

Voor de verbetering van de kwaliteit van zorg zijn in totaal 10 registers opgericht, waarvan 3 algemeen van aard zijn en 7 gericht zijn op specifieke patiëntengroepen. Het hoogste aantal ingeschreven huisartsen (1500) is geregistreerd als ‘Erkend kwaliteitsconsulent’. Voor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg zijn verder 2 ‘algemene’ registers opgericht voor huisartsen die een zogeheten Kaderopleiding hebben gevolgd. Dat geldt voor de erkenningen als ‘Kaderhuisarts Supervisor’ en ‘Kaderhuisarts Beleid en beheer’ waarvoor respectievelijk 43 en 19 huisartsen staan ingeschreven.
Van de 9 registers voor kaderhuisartsen zijn er 7 gericht op specifieke patiëntgroepen. In totaal zijn daar 265 huisartsen ingeschreven, met in totaal 270 erkenningen. Het meest omvangrijke register is de ‘Kaderhuisarts Palliatieve zorg’ met 81 ingeschreven huisartsen.

Aantal erkenningen ‘bijzonder aanbod’

Voor het bijzondere huisartsgeneeskundig aanbod zijn 5 registers opgericht. Ook aan deze registers zijn specifieke opleidingen gekoppeld om de kennis en kunde van huisartsen bij de eerste registratie te borgen. In totaal staan 778 huisartsen ingeschreven in een van de 5 registers voor bijzondere huisartsgeneeskundige zorg en in totaal hebben zij 889 erkenningen verkregen. Het meest omvangrijke register is dat van de ‘Reizigersadvisering’. Daarin zijn 284 huisartsen opgenomen.

Aantal dubbele erkenningen

Bij 4 van de 5 ‘bijzonder aanbod’-registers heeft minstens 24% van de ingeschreven huisartsen ook nog een of meer andere registraties. Bij ‘Echografie’ gaat het zelfs om 41% van de ingeschreven huisartsen. De meest voorkomende combinaties zijn die van een inschrijving voor ‘Reizigersadvisering’ en ‘Oogheelkunde’ (32 keer), ‘Echografie’ en ‘Oogheelkunde’ (28 keer) en ‘Echografie’ en ‘Reizigersadvisering’ (26 keer). Bij de registers voor Kaderhuisartsen heeft circa 13% van de huisartsen nog een extra erkenning.

Conclusie

Van de ongeveer 10.500 actieve huisartsen in Nederland heeft inmiddels grofweg 17,5% een erkenning in het kader van de ‘Verbetering van de kwaliteit van zorg’ en 7,5% in het kader van de ‘Bijzondere huisartsgeneeskundige zorg richting patiënt’. Het actuele aantal registraties en meer informatie over de registers is te raadplegen op www.chbb.artsennet.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen