Nieuws

Hydrochloorthiazide bij ouderen veiliger dan chloortalidon?

Gepubliceerd
9 juli 2013
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement adviseert om bij patiënten met hypertensie te starten met een diureticum, bijvoorbeeld chloortalidon of hydrochloorthiazide. Er is geen voorkeur voor een van de twee middelen. Internationaal gaan er stemmen op dat chloortalidon mogelijk beter werkt dan hydrochloorthiazide, echter het bewijs hiervoor is niet eenduidig. In een groot populatiegebaseerd gecontroleerd cohortonderzoek met vijf jaar follow-up namen onderzoekers het verschil in effectiviteit en veiligheid onder de loep.
Chloortalidongebruikers van 66 jaar en ouder in het Canadese Ontario werden in de verhouding 1:2 gematcht met patiënten die hydrochloorthiazide kregen op basis van leeftijd, geslacht, startjaar van behandeling en propensity score. Primair eindpunt was een gecombineerde uitkomst van overlijden of ziekenhuisopname door hartfalen, CVA en/of myocardinfarct. De onderzoekers keken naar bijwerkingen door het aantal ziekenhuisopnames voor hypokaliëmie danwel hyponatriëmie te onderzoeken.
In totaal werden 29.873 patiënten geïncludeerd. In de chloortalidongroep maten de onderzoekers 3,2 events per 100 persoonsjaren voor de primaire uitkomst, vergeleken met 3,4 events in de hydrochloorthiazidegroep. De gecontroleerde hazardratio was 0,93 (95%-BI 0,81-1,06). Patiënten die werden behandeld met chloortalidon werden vaker opgenomen met hypokaliëmie (adjusted hazardratio 3,06; 95%-BI 2,04-4,58) of hyponatriëmie (adjusted hazardratio 1,68; 95%-BI 1,24-2,28).
De auteurs concluderen dat de effectiviteit van de middelen niet lijkt te verschillen, maar dat chloortalidon mogelijk wel vaker tot elektrolytstoornissen leidt. Om een definitieve uitspraak te kunnen doen over welk middel het best werkt is een grote, goed uitgevoerde, gerandomiseerde, gecontroleerde trial nodig. Een dergelijke trial is echter niet voorhanden. Het Canadese onderzoek duidt erop dat tot die tijd de voorkeur uit zou moeten gaan naar hypertensiebehandeling bij ouderen met hydrochlorothiazide.
Alma van de Pol

Literatuur

  • 1.Dhalla IA, et al. Chlorthalidone versus hydrochlorothiazide for the treatment of hypertension in older adults: a population-based cohort study. Ann Intern Med 2013;158:447-55.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen