NHG richtlijn

Inhalatiecorticosteroïden bij COVID-19?

Zijn inhalatiecorticosteroïden (ICS) aan te bevelen bij de behandeling van volwassen COVID-19-patiënten met klachten in de huisartsenpraktijk? De herziene NHG-Standaard COVID-19 geeft een zwakke aanbeveling voor het gebruik van ICS voor een specifieke groep 50+’ers.