Nieuws

Juryrapport Telesphorusprijs 2000

Gepubliceerd
10 januari 2001

Samenvatting

De jury van de Telesphorusprijs 2000, bestaande uit prof.dr. H.J. Huisjes, prof.dr. J.H. Bolk en dr. J.O.M. Zaat, heeft voor de tweejaarlijkse prijs voor het beste proefschrift 22 dissertaties beoordeeld van praktiserende huisartsen. Deze collega's promoveerden tussen september 1998 en september 2000 op zeer uiteenlopende onderwerpen: van wetenschapstheorie tot onderzoek naar videotoetsing. Een belangrijk deel van de proefschriften behandelt – terecht – patiëntgebonden onderzoek. En ook daar is er een bonte verscheidenheid. Natuurlijk zijn er onderzoeken naar astma/COPD en diabetes, maar gelukkig ook onderzoek naar alledaagse klachten.

De jury beoordeelde alle proefschriften op vijf aspecten:

  • originaliteit van probleemstelling;
  • relevantie voor de huisartsgeneeskunde;
  • methoden;
  • toepasbaarheid van resultaten voor de praktijk;
  • uitvoering van het boek.

De huisarts in de jury las alle proefschriften en de beide specialisten aanvankelijk ieder de helft. Elk proefschrift kon maximaal 50 punten halen. Op deze wijze selecteerden we vier voortreffelijke proefschriften met zeer geringe onderlinge verschillen. Artikelen uit al deze proefschriften verschenen in gerenommeerde buitenlandse bladen en gelukkig ook in Nederland. De jury las deze vier nog eens nauwgezet en delibereerde lang over de uiteindelijke winnaar. Henk Thiadens schreef een proefschrift over het herkennen van astma en COPD onder hoestende mensen in de praktijk. Een aanzienlijk deel blijkt astma of COPD te hebben. Een handig rijtje klachten helpt de huisarts daarbij. Peter Lucassen onderzocht huilende zuigelingen en laat in een ook prachtig uitgevoerd proefschrift zien dat hij alle soorten onderzoeksdesigns beheerst: van een klinische les en case-control onderzoek, tot een RCT en een meta-analyse. Sjoerd Zwart keek 35 jaar na het NHG-onderzoek van Bots nog eens naar het effect van penicilline bij een acute tonsillitis. In een goed opgezette RCT met drie armen vergeleek hij een placebo met respectievelijk drie en zeven dagen penicilline. Antibiotica helpen bij zieke mensen toch een beetje meer dan we oorspronkelijk dachten. Het is opvallend dat ook laboratoriumonderzoek naar kenmerken van verwekkers de huisartsgeneeskunde binnendringt.

Uiteindelijk kan er maar één jonge doctor winnen. Roger Damoiseaux legde het laatste puzzelstukje rond otitis media. Ook bij jonge kinderen blijkt er in zijn grote RCT onder kinderen jonger dan 2 jaar geen effect van amoxicilline bij een OMA. Interessant is dat ook het beloop van een OMA bij jonge kinderen duidelijker geworden is. Het duurt echt veel langer dan de drie dagen die huisartsen de ouders vaak voorspiegelen. Gezien de grote relevantie van dit onderzoek, besloot de jury hem de Telesphorus prijs voor het beste proefschrift in de periode 1998-2000 toe te kennen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen