Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
30 oktober 2013
Op de spoedlijn belt de moeder van Bas, 2 jaar. Ze heeft Bas op de grond gevonden. Eerst leek hij helemaal verstard, maar nu ziet ze hem schokken. Vanmorgen was hij wat hangerig en hij had verhoging (38,2°C). De huisarts denkt aan een koortsstuip. Zij zegt dat ze direct komt en geeft nog het volgende advies: houdt de ademweg vrij en doe dit op de volgende manier: laat Bas op de grond liggen, (1) in buik- of zijligging.
1.Het advies na 1 is hier correct.
Binnen 8 minuten is de huisarts ter plaatse. Ze ziet dat Bas licht aan het schokken is. Bas ademt wel, maar is niet aanspreekbaar. De huisarts stelt na onderzoek de diagnose koortsconvulsie en wil een rectiole diazepam toedienen van 10 mg.
2.De sterkte van de diazepam rectiole is hier correct.
Mevrouw Kuip is 60 jaar en heeft ernstige COPD (GOLD-stadium III). Haar echtgenoot belt omdat zij sinds vanochtend toenemend benauwd is. Als inhalatiemedicatie gebruikt ze salmeterol 50 microg tweemaal daags en tiotropium 18 microg eenmaal daags. Verder slikt ze 10 mg prednison per dag. De huisarts besluit tot een spoedvisite. Bij aankomst is mevrouw Kuip benauwd. Haar ademhalingsfrequentie is 32/min, en de hartfrequentie is 130/min. Mevrouw Kuip maakt gebruik van haar hulpademhalingsspieren. De huisarts stelt de diagnose ernstige exacerbatie COPD. De volgende symptomen bij deze patiënte voldoen aan de criteria voor een ernstige exacerbatie COPD:
3.- de ademhalingsfrequentie;
4.- de hartfrequentie;
5.- het gebruik van hulpademhalingsspieren.
Karel, 12 jaar, klaagt al een half jaar over af en toe optredende pijn in zijn scrotum. Hij komt nu op het middagspreekuur met hevige pijn en zwelling links in het scrotum die niet overgaat. De huisarts overweegt de diagnose torsio testis.
6.Torsio testis is op deze leeftijd bij genoemde klachten de meest gestelde diagnose.
7.Bij deze diagnose past de terugkerende scrotale pijn.
De huisarts verwijst Karel direct naar de uroloog, die een orchidopexie uitvoert. Omdat Karel (1) binnen 6 uur is geopereerd, legt deze naderhand uit dat de functie van de testikel volledig zal herstellen.
8.De tijdsduur bij (1) is correct.
Kornèl, 18 jaar, bezoekt met zijn moeder het ochtendspreekuur. Gisteravond had hij een heftige pijnaanval in zijn linkerzij. Hij moest braken en had enorme bewegingsdrang. De pijn is inmiddels wat gezakt. Bij lichamelijk onderzoek blijkt er sprake te zijn van haematurie, slagpijn in de nierloge en koorts (38,7° C). De huisarts stelt de waarschijnlijkheidsdiagnose urinesteenaanval en besluit hem direct te verwijzen naar de uroloog. Correct(e) argument(en) voor verwijzing is/zijn:
9.- de leeftijd van Kornèl bij deze klachten;
10.- de aanwezigheid van koorts.
De antwoorden staan op pagina 604.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen