Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
4 februari 2013

Kennistoets: vragen

De heer Pieters, 23 jaar, komt op het spreekuur van de huisarts omdat hij al meer dan een week een branderig gevoel heeft bij het plassen. Sinds twee dagen zitten er ook wat rode plekjes op zijn penis die erg gevoelig zijn en die nooit eerder aanwezig waren. Hij vertelt dat hij de laatste jaren geen risicovolle seksuele contacten heeft gehad. Bij onderzoek vindt de huisarts op de penis enkele rode plekjes waarin blaasjes zitten met helder vocht. De huisarts stelt de diagnose herpes genitalis (primo-infectie). Hij legt de heer Pieters uit dat hier sprake is van een seksueel overdraagbare aandoening. De heer Pieters vraagt de huisarts, wanneer hij deze infectie heeft gekregen. De huisarts legt hem uit dat de incubatietijd van herpes genitalis drie tot zes weken is.
1. De genoemde incubatietijd is correct.
De heer Pieters vraagt de huisarts of de diagnose zeker is en of er verder onderzoek mogelijk is om deze diagnose te bevestigen. De huisarts legt hem uit dat de diagnose zeker is, maar dat laboratoriumonderzoek mogelijk is om de diagnose te bevestigen. (1) Onderzoek van het bloed (serologische test) is hiervoor het meest geschikt, legt hij uit.
2. De informatie na 1 is correct.
Vader komt met zijn dochter Rachel, twee jaar, bij de huisarts omdat ze de laatste maanden slechter eet. Rachel weigert ook veel voedingsmiddelen die nieuw voor haar zijn. Ze was zo lekker mollig bij de geboorte en daar is niets meer van over. Hij maakt zich ongerust. De huisarts legt uit dat de molligheid na het eerste levensjaar afneemt (1) omdat de groeisnelheid toeneemt. Verder legt hij uit dat weerstand tegen nieuwe voedingsmiddelen vaak in het tweede levensjaar ontstaat. Hij adviseert om toch (2) de geweigerde voedingsmiddelen aan te blijven bieden.
3. De informatie na 1 is correct.
4. Het advies na 2 is correct.
Mevrouw Lensink, 32 jaar, komt met langdurende hoofdpijnklachten op het spreekuur. Het laatste jaar is de hoofdpijn toegenomen qua duur en intensiteit, vooral in de stopweek van de pil (sub-50-eenfasepil). Ze vraagt hiervoor een oplossing. Na aanvullende anamnese en onderzoek constateert de huisarts dat er sprake is van menstruele migraine. Hij stelt voor dat ze de pil een tijd zonder stopweek gaat doorslikken. Hij zegt dat ze de pil het best 4 maanden achter elkaar kan doorslikken.
5. De geadviseerde termijn van 4 maanden is correct.
Mevrouw Lensink zegt dat ze juist wil stoppen met de pil omdat ze een kinderwens heeft. Ze vraagt de arts welk effect zwangerschap heeft op migraine. De arts zegt dat bij meer dan de helft van de vrouwen de migraineklachten afnemen tijdens de zwangerschap.
6. Dit is correct.
Mevrouw Hendriks, 47 jaar, komt op het spreekuur omdat zij de laatste maanden steeds terugkerende ontstekingen in haar rechteroksel heeft. De huisarts stelt na onderzoek van de oksel de diagnose hidradenitis. Zij legt aan mevrouw Hendriks uit dat deze huidaandoening vaker bij vrouwen voorkomt en vooral in de periode (1) vanaf de puberteit tot het veertigste levensjaar. Mevrouw Hendriks vraagt aan de huisarts wat ze kan doen om van de ontstekingen af te komen. Als preventieve maatregelen adviseert de huisarts de sterk transpirerende lichaamsdelen (2) dagelijks te wassen met zeep en schrijft zij (3) een medicijn tegen overmatig zweten voor (antizweetvloeistof FNA). Tot slot adviseert zij de patiënte (4) te stoppen met roken.
7. De genoemde periode na 1 is correct.
8. Het advies na 2 is correct.
9. Het voorschrift na 3 is correct.
10. Het advies na 4 is correct.
De antwoorden staan op pagina 96.
De toetsvragen zijn afkomstig van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoetsen van Huisartsopleiding Nederland. De vragen zijn altijd als juist/onjuist geformuleerd. De antwoorden worden verzorgd door de afdeling Implementatie van het NHG. Correspondentie over de vragen is mogelijk via: Secretariaat Huisartsopleiding Nederland, rubriek H&W, Postbus 20072, 3502 LB Utrecht of per e-mail: secretariaat@huisartsopleiding.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen