Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
4 januari 2017
De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Van Riet-Nales DA, Schobben AFAM, Vromans H, Egberts ACG, Rademaker CMA. Kindvriendelijke geneesmiddelen. Huisarts Wet 2017;60(1):15-9.
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden, Farmacotherapeutisch Kompas en CBO-richtlijnen. De juiste antwoorden vindt u op pagina 56.
1. Van Riet et al. deden onderzoek naar de acceptatie van minitabletten door kinderen (1-4 jaar). Zij vergeleken minitabletten met poeders, suspensie en siroop. Zij concluderen dat de acceptatie van de minitablet het hoogst is. In een kolomdiagram laten zij de verschillende uitkomstparameters zien. Waarop scoort de minitablet in het diagram het hoogst?
 • Percentage kinderen dat het medicijn doorslikte zonder voorafgaande bewerking (mengen met eten, et cetera).
 • Percentage kinderen dat het medicijn innam.
 • Percentage kinderen dat het medicijn binnen twee minuten doorslikte.

2. ‘Dranken’ werden tot voor kort gezien als de meest ideale toedieningsvorm van geneesmiddelen bij kinderen. Van Riet wijst in haar artikel op een aantal nadelen van ‘dranken’. Amoxicillinesuspensie valt onder de ‘dranken’. Welke nadelen horen hierbij?
 • Beperkte houdbaarheid.
 • Risico op doseerfouten.
 • Werkzaamheid pas optimaal na schudden.
 • Alle opties zijn nadelen.

3. Kinderen worden regelmatig met halve tabletten behandeld. Van Riet onderzocht op welke manier tabletten het meest nauwkeurig gebroken kunnen worden. Welke methode heeft de voorkeur?
 • Breken met de hand.
 • Breken met een keukenmesje.
 • Breken met een tabletsplitter.

4. Geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven zijn vaak niet leverbaar in de gewenste dosis of toedieningsvorm. Geneesmiddelen zijn bij kinderen ook vaak niet geregistreerd voor de indicatie waarvoor ze worden voorgeschreven. Hoe komt dit?
 • Farmacokinetiek is bij een kind onvoorspelbaar; aan registratie-eisen wordt niet voldaan.
 • In het ontwikkelingstraject is het geneesmiddel niet onderzocht bij kinderen.
 • Kinderen zijn gevoeliger voor bijwerkingen; de effectieve dosis wordt veelal niet bereikt.

5. Omdat het patent van het geneesmiddel is afgelopen, kiest de huisarts voor het goedkopere generieke geneesmiddel. Deze omzetting kan tot gevolg hebben dat de patiënt zijn medicijn in een andere kleur ontvangt. Kan de huisarts nog meer veranderingen verwachten?
 • Nee, de samenstelling van de nieuwe medicijn is exact hetzelfde als de oude medicijn.
 • Ja, de werkzaamheid kan anders zijn, waardoor het middel meer of minder effectief is.
 • Ja, er kunnen andere hulpstoffen in zitten waarvoor de patiënt overgevoelig kan zijn.

6. Als geneesmiddelen aan kinderen alleen onlabel (voor indicaties waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd) zou worden voorgeschreven, zou dat leiden tot tekortschietende farmacotherapie vanwege een te beperkt arsenaal medicijnen. Daarom wordt in de dagelijkse praktijk ook offlabel voorgeschreven. Hoeveel procent van de medicatie die door de huisarts aan kinderen wordt voorgeschreven is offlabel?
 • 5%.
 • 15%.
 • 30%.
 • 50%.

7. De huisarts heeft de 6-jarige Jeroen mebendazol voorgeschreven vanwege oxyuriasis. Omdat Jeroen de mebendazoltablet niet wil doorslikken, verkruimelen zijn ouders de tablet en mengen de kruimels door de vla. In de bijsluiter lezen ze dat de tablet met ruim water moet worden ingenomen, informatie over alternatieve toedieningsvormen ontbreekt. Waarvan is hier sprake?
 • Onlabelgebruik, omdat mebendazol is geregistreerd voor deze indicatie.
 • Onlabelgebruik, omdat tegen deze toedieningsvorm niet wordt gewaarschuwd.
 • Offlabelgebruik, omdat deze toedieningsvorm niet wordt vermeld in de bijsluiter.

8. In een leergesprek over het gebruik van antibiotica bij kinderen wordt gesproken over doxycycline. Doxycycline is gecontra-indiceerd bij kinderen onder de 8 jaar. Wat is hiervoor de belangrijkste reden?
 • Er is kans op ototoxiciteit.
 • Er is kans op kraakbeenafwijkingen.
 • Er is kans op pseudomembraneuze colitis.
 • Er is kans op hypoplasie van het tandglazuur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen