Nieuws

Kraken nek mogelijk niet zonder gevaren

Gepubliceerd
1 februari 2018
Na nekmanipulatie door een chiropractor treden opvallend vaak dissecties op van de arteria vertebralis, een belangrijke oorzaak van herseninfarcten bij jonge mensen. Dit verband is recent opnieuw aangetoond in een Amerikaans onderzoek. Het ‘kraken’ zou op deze manier ernstige gevolgen kunnen hebben. Het is echter niet onomstotelijk bewezen dat de chiropractische behandeling de dissectie veroorzaakt.
0 reacties
In een ziekenhuis in Illinois keken onderzoekers naar alle patiënten die tussen april 2008 en maart 2012 een cervicale dissectie hadden. In totaal waren dit 141 patiënten. Van deze groep bezochten er twaalf (8,5%) kort daarvoor een chiropractor. Van deze twaalf patiënten ontwikkelden tien patiënten acuut klachten tijdens de chiropractische behandeling en twee patiënten twee à drie dagen later. De patiënten waren gemiddeld 35 jaar oud en ontwikkelden allemaal een herseninfarct als gevolg van de dissectie.
 
De onderzoekers bekeken jaren later welke schade de patiënten overhielden aan de dissectie. Drie patiënten hadden last van duizeligheids- en evenwichtsproblemen, drie patiënten hadden zware hoofdpijnen, twee patiënten hadden uitval van een deel van hun gezichtsveld, een patiënt ontwikkelde ernstige spasticiteit en een patiënt was zelfs overleden. Slechts een patiënt was klachtenvrij, de overige twee patiënten konden niet worden bereikt. Destijds was een stijve nek voor de meeste patiënten de reden voor het bezoek aan de chiropractor.
 
Dit onderzoek laat zien dat manipulatie van de nek door een chiropractor samenhangt met dissecties van cervicale arteriën. Een direct causaal verband is niet bewezen, maar dit is ook moeilijk vast te stellen. Is de behandeling het waard om het risico te nemen? De patienten zijn jong, relatief gezond en hebben vaak een onschuldige klacht als een stijve nek. De effectiviteit van nekmanipulatie is wetenschappelijk niet onomstreden. Bij een kostenbatenafweging is een mogelijk risico op levenslange invaliditeit moeilijk te verantwoorden. De American Heart Association twijfelt niet langer: iedere patiënt moet voortaan verplicht voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd worden over het mogelijke verband van nekmanipulatie en dissecties.

Literatuur

  • Kennell KA, et al. Cervical artery dissection related to chiropractic manipulation: one institution’s experience. J Fam Pract 2017;66:556-62.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen