Praktijk

Ondertussen in TPO 1

Gepubliceerd
1 februari 2016
In dit eerste nummer van 2016 besteden we aandacht aan aanpassing van leefstijl wanneer mensen de diagnose diabetes type 2 krijgen en welke gedragsverandering daarvoor nodig is. Verder: wat zijn de succesfactoren als het gaat om multidisciplinaire samenwerking? Daarnaast een casus van afwijkende spirometrie bij een patiënt met hartfalen en een interview met jurist Jolanda van Boven over privacywetgeving en beroepsgeheim.

Gedragsverandering bij diabetes

Leefstijlaanpassing is een vorm van gedragsverandering waarmee mensen met diabetes te maken krijgen. Het is lastig om op korte termijn je gedrag te moeten veranderen, terwijl je de effecten daarvan pas op lange termijn ondervindt. Bovendien zijn mensen gewoontedieren. Gewoontes kunnen doorbroken worden. Maar bij de gedragsverandering die bij mensen met diabetes type 2 nodig is, zijn er barrières. Patiënten kunnen bijvoorbeeld uitgeput raken van de zelfcontrole. Ook kunnen ze risico’s te laag inschatten doordat ze een te optimistische kijk hebben. Daarnaast kunnen patiënten passief worden doordat de hulpverlener te veel uit handen neemt.

Multidisciplinaire samenwerking

Samenwerking met verschillende disciplines is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Maar wat is hiervoor nu de beste vorm? Zuyd Hogeschool onderzocht dit bij zeven multidisciplinaire teams. Succesfactoren zijn bijvoorbeeld: motivatie, een duidelijke visie en missie en procesbewaking. Verbeterpunten zijn onder meer financiering en ondersteuning.

Afwijkende spirometrie bij hartfalen

Wanneer ouderen klagen over kortademigheid bij inspanning, is het soms lastig om te bepalen of het om COPD of hartfalen gaat. Een casus.

Beroepsgeheim en privacywetgeving

Sietsche van Gunst interviewde jurist Jolanda van Boven, die een verrassende kijk geeft op de privacywetgeving en het beroepsgeheim. Soms is het in het belang van de patiënt dat je tegen zijn wil in gegevens deelt.
Heeft uw praktijkondersteuner al een abonnement? Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Een jaarabonnement kost € 90,-.
Heeft u suggesties voor onderwerpen? Mail deze dan naar tpo@nhg.org of bel 030 2823500 en vraag naar Sietsche van Gunst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen