Praktijk

Ondertussen in TPO 2

Gepubliceerd
4 mei 2016
In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Vooral de combinatie van online zelfhulp en ondersteuning in een consult of zorgtraject lijkt veelbelovend. Verder is er aandacht voor behandeling van ouderen met DM2, gewichtstoename bij insulinegebruik en statinetherapie bij 80-plussers.

Online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik

Voor patiënten die overmatig alcohol gebruiken, zijn er bewezen manieren om te minderen: tijdige signalering in de huisartsenzorg en inzet van korte interventies. Ook online zelfhulpprogramma’s zijn effectief, zoals www.drinktest.nl, www.minderdrinken.nl en www.zelfhulpalcohol.nl. Toch zetten maar weinig huisartsenpraktijken deze programma’s in. De redenen daarvoor zijn onbekendheid met het online aanbod, de wens om persoonlijk contact te bieden en twijfel over de effectiviteit van pure zelfhulp. Het inbedden van online hulp in een consult of zorgtraject kan deze bezwaren wegnemen. Bij deze gemengde aanpak begeleidt de praktijkondersteuner-ggz of -somatiek patiënten bij het gebruik van de online programma’s. Zo houden ze een vinger aan de pols en neemt de effectiviteit van de online programma’s toe. Die aanpak kan de implementatie van deze effectieve programma’s verbeteren.
Werkt deze aanpak in de praktijk? Het Trimbos Instituut en het NHG zochten het uit. Van maart tot december 2015 voerden zij een implementatietraject uit in twee eerstelijns medische centra, een zorggroep en zes huisartsenpraktijken. De onderzoekers Els Bransen, Suzanne Lokman en Esther Kersbergen schreven hierover een boeiend verslag, met veel praktische tips. Voor huisartsen en praktijkondersteuners: niet te missen!

Laboratoriumdiagnostiek

In de serie Laboratoriumtests bij chronische aandoeningen bespreekt Wim Verstappen dit keer de laboratoriumtests bij CVRM. Hij behandelt stap voor stap de aanvullende CVRM-diagnostiek en monitoring. Handig om te weten, juist voor praktijkondersteuners.

Behandeling van ouderen met DM2

Op het eerste gezicht lijkt de behandeling van oudere patiënten met een te hoog HbA1c eenvoudig, maar schijn bedriegt. Behandeling van patiënten met DM2 die ouder zijn dan 70 jaar omvat vaak complexe problematiek. Daarbij gaat het niet alleen om laboratoriumuitslagen, maar ook om een inschatting van de totale situatie van de patiënt. Berry van der Steen en collega’s schreven er een verrassende nascholing over.
Heeft uw praktijkondersteuner al een abonnement? Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Een jaarabonnement kost € 90,-.
Heeft u suggesties voor onderwerpen? Mail deze dan naar tpo@nhg.org of bel 030 2823500 en vraag naar Sietsche van Gunst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen