Nieuws

Online behandeling eetstoornissen werkt

Gepubliceerd
12 november 2020
Veel mensen met een eetstoornis weten hun weg niet te vinden in de reguliere zorg. Een online behandeltraject, zoals van de website etendebaas.nl, kan dan uitkomst bieden. Een gerandomiseerd onderzoek wijst uit dat online behandeling van eetstoornissen effectief is en het effect zeker 1 jaar aanhoudt.
0 reacties
Eetstoornis
© Shutterstock

De auteurs van een gerandomiseerde trial onderzochten de effecten van de webgebaseerde behandeling door de resultaten van de interventiegroep na afloop van de behandeling te vergelijken met de resultaten van de controlegroep na 15 maanden wachttijd. Het onderzoek betrof 214 vrouwen met bulimia nervosa (BN), binge eating disorder (BED) en eetstoornis niet anderszins omschreven (ESNAO). Evaluatie van het behoud van de behandelresultaten op langere termijn vond plaats met zelfrapportage via vragenlijsten die de deelnemers aan de online behandeling invulden voor aanvang van de behandeling, na afloop en 3, 6 en 12 maanden later.  De eetstoornispsychopathologie werd gemeten met de Nederlandse versie van de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). De 22 items werden gescoord op een 7-puntsschaal (0-6). Bij deelnemers aan de webgebaseerde behandeling was de eetstoornispsychopathologie duidelijk en significant afgenomen van gemiddeld 3,26 op baseline naar gemiddeld 2,19 na 12 maanden follow-up (p < 0,001; effect size d = 0,97). De deelnemers aan de online behandeling waren na 12 maanden minder bezig met lijnen en piekerden minder over hun eetpatroon, lichaam en gewicht dan bij aanvang van de behandeling (p < 0,001; respectievelijk d = 0,50; d = 0,79; d = 0,90; d = 0,96). Scores op de overige secundaire uitkomstmaten – tevredenheid met het eigen lichaam, lichamelijke en psychische gezondheid, zelfvertrouwen, kwaliteit van leven en sociaal functioneren – verbeterden ook significant tussen baseline en 12 maanden follow-up, met uitkomstmaten die varieerden van 0,30 tot 0,89. Dit staat voor een middelgroot tot groot effect. De behandeling bracht echter minder goed een klinisch relevante verbetering van lichaamsgewicht teweeg (d = 0,28 voor deelnemers met BMI 18,5-25,0; d = 0,18 voor deelnemers met BMI > 25,0). Dit onderzoek laat zien dat webgebaseerde behandeling een effectieve interventie is voor patiënten met diverse typen eetstoornissen, ook op de langere termijn. De website etendebaas, waarvoor een verwijzing van de huisarts nodig is, lijkt een goede aanvulling op het bestaande behandelaanbod in de eerste lijn.   

Literatuur

  • Ter Huurne ED, et al. Web-based cognitive behavioral therapy for female patients with eating disorders: randomized controlled trial. J Med Internet Res 2015;17:e152.
  • Ter Huurne ED, et al. Long-term effectiveness of web-based cognitive behavioral therapy for patients with eating disorders. Int j Eat Disord 2020 May 24. DOI: 10.1007/s40519-020-00929-0 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen