Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 8

Jaargang
60

Nieuws

 • Ggz in de huisartsenpraktijk

  Dit boek richt zich op de huisarts en poh-ggz. De auteur beschrijft eerst de organisatie hiervan: basisaanbod voor veelvoorkomende klachten (angst, depressie, slaapproblemen, stress, etc.). Daarna beschrijft zij het aanvullend aanbod voor chronisch psychiatrische patiënten in een stabiele fase,…

 • Minderen alcohol verlaagt bloeddruk

  Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik het risico op hypertensie verhoogt. Maar het was nog onduidelijk of minder alcoholgebruik de bloeddruk daadwerkelijk verlaagt. Een nieuwe meta-analyse laat zien dat de bloeddruk tot wel 5 mmHg kan dalen door minder…

 • Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom

  Vraagstelling Patiënten die een axillaire lymfeklierdissectie ondergaan, krijgen het advies geen bloed af te laten nemen uit dezelfde arm uit angst voor het optreden van lymfeoedeem. Is dit advies juist? De NHG-Standaarden geven hier geen antwoord op en daarom formuleerden wij de vraag: hebben…

 • Psychosociale zorg in de oncologie

  De ondertitel vermeldt dat het een praktijkboek is, bedoeld voor dokters. Gezien de thema’s en casuïstiek lijkt het bedoeld voor een bredere doelgroep, onder wie psychologen en (oncologisch) verpleegkundigen. Dit boek besteedt aandacht aan een breed scala aan psychosociale…

 • Pijn op de borst, niet altijd onschuldig

  Patiënten met pijn op de borst vormen een diagnostische uitdaging, met serieuze consequenties als de arts onderliggend cardiovasculair lijden mist. Bij de meeste patiënten heeft pijn op de borst geen specifieke oorzaak en wordt deze gecodeerd als…

 • ‘Investeer in het begin bij SOLK’

  Maar liefst 30 tot 40% van de consulten besteedt een huisarts aan somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Patiënten met persisterende SOLK komen steeds terug op het spreekuur, terwijl huisartsen menen dat ze deze patiënten weinig te…

 • Anamnese van de huisarts

  Dit boek richt zich op huisartsen (met name in opleiding), medisch studenten, beleidsmakers huisartsenzorg, patiënten en mensen uit de mediawereld. De omgekeerde wereld: twee journalistiek geschoolde patiënten nemen nu eens de huisarts een anamnese af. Een soort ‘Kijken in de ziel’. De…

 • Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing

  In de stadspraktijk, waar ik het eerste jaar als aios heb doorgebracht, bevinden zich veel expats. Hoogopgeleide mensen met een diverse culturele achtergrond, die vaak gewend zijn aan een heel ander gezondheidssysteem dan het onze. Dit brengt een heel eigen soort vragen en problemen met zich mee…

 • Beeldende scènes van een dorpsdokter

  Dokter zelf is bestemd voor huisartsen, praktijkassistentes en praktijkondersteuners. Op de achterflap staat: ‘In Dokter zelf beschrijft Evert den Drijver alledaagse en bijzondere voorvallen uit zijn huisartsenpraktijk op het Friese platteland. Het zijn geestige, maar soms ook heel ontroerende…

 • Stoppen met roken bij COPD

  Rokers met COPD die willen stoppen moeten ondersteund worden met intensieve gedragstherapie, meestal in combinatie met farmacotherapie. Huisartsen zouden zelf hierover het gesprek moeten aangaan gezien het belang en de intensiteit ervan. Dit is de conclusie uit een Cochrane-review over het effect…

 • Patiënt niet tevredener na langer consult

  Huisartsen zeggen regelmatig dat de consultduur van tien minuten te kort is. Maar leidt een langer consult ook tot meer tevredenheid bij patiënten? Recent onderzoek maakt duidelijk dat er geen verband is tussen consultduur en patiënttevredenheid. …

 • Langer leven door fietsen naar het werk

  Fietsen naar het werk verkleint de kans op het ontwikkelen van en overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker. In een groot, Brits onderzoek bleken de fietsende forenzen significant beter af dan de niet-actieve forenzen (openbaar vervoer of auto). Ook lopend…

 • Minder regels, betere zorg?

  De gezondheidszorg verstikt in zinloze regels en daar moet geen vergadertijd of onderzoeksgeld in worden gestoken, nee: er moet gehandeld worden want die regels zijn schadelijk voor de zorg. Dat is de boodschap in een opiniestuk van de grand old man op het gebied van de kwaliteit van zorg in de…

 • Gonorroe op ‘vreemde plekken’

  Bij vermoeden van een soa wordt een kweek of PCR gebruikt om de soa aan te tonen of uit te sluiten. Toch wordt er nog weleens een diagnose gemist. Zo is Neisseria gonorrhoeae soms alleen aantoonbaar in het anorectale gebied of in de orofarynx, zonder dat er…

 • Ook in VS moet ‘het roer’ om

  Uit een position paper van het gezaghebbende American College of Physicians blijkt dat in de Verenigde Staten de kosten van bureaucratie in de zorg enorm zijn, zowel in termen van tijd als in geld. Recent publiceerde Annals of Internal Medicine hierover. De discussie ‘Het roer moet om’ speelt…

 • Bacterie niet schadelijker dan virus

  Over het algemeen gaan we ervan uit dat bacteriële (ongecompliceerde) lageluchtweginfecties ernstiger verlopen dan luchtweginfecties die worden veroorzaakt door een virus. Een recent onderzoek toont aan dat die aanname klopt, maar dat het verschil in beloop…

 • Glutenvrij leven alleen bij coeliakie

  Gluten hebben een slechte naam. Steeds meer jonge mensen zonder coeliakie volgen tegenwoordig een glutenvrij dieet, uit angst voor de schadelijke effecten van gluten. Nu blijkt echter dat gluten eten wanneer je geen coeliakie hebt de kans op coronaire ziektes…

 • Serieuze kritiek op de ggz

  Dit boek richt zich op patiënten, huisartsen en psychiaters. Peter Gøtzsche, hoogleraar en medeoprichter van de Cochrane Collaboration, schaart zich in de rij van serieuze systeemcritici van de ggz. Als EBM-voorman is zijn geluid nieuw in het koor van ggz-critici. In polemische taal…

 • Knieartrose voorkomen door gewichtsverlies

  Al langer bestaat het vermoeden dat patiënten knieartrose kunnen voorkomen door gewichtsverlies en het gebruik van glucosamine. In een onderzoek bij vrouwen van middelbare leeftijd met overgewicht werd een goede preventieve interventie niet bewezen, maar…

 • Onderzoek naar lichttherapie bij depressie tijdens zwangerschap

  Het gebruik van antidepressiva en psychotherapie kent een aantal bezwaren en beperkingen, zeker bij zwangere vrouwen met een depressie. Lichttherapie daarentegen is een bewezen effectieve behandeling bij depressie, geeft snel resultaat en heeft weinig bijwerkingen. Deze therapie lijkt een…

 • Mooi receptenboek voor mantelzorgers

  Dit ‘receptenboek’ is in eerste instantie bedoeld voor mantelzorgers en daarnaast geschikt voor ondersteuners van mantelzorgers, zoals huisartsen. In Nederland zijn er ongeveer vier miljoen mantelzorgers, waarvan 10 tot 17% overbelast is. De meeste mantelzorgers hebben er niet voor…

 • Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

  Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek…

Wetenschap

 • Proactief gezondheidsonderzoek bij verstandelijke beperking

  Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen buiten een instelling en gaan naar de huisarts voor medische zorg. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking stelt specifieke eisen;…

 • Onderbouwing diagnostisch proces NHG-Standaarden

  Valide en betrouwbare diagnostiek vermindert de diagnostische onzekerheid. De meeste aanbevelingen in NGH-Standaarden over het bewegingsapparaat die zijn gebaseerd op de anamnese konden niet…

 • Meer counseling in de NHG-Standaard Anticonceptie nodig

  De NHG-Standaard Anticonceptie biedt een goed overzicht van de effectiviteit en veiligheid van anticonceptiemethoden, maar heeft weinig aandacht voor counseling. Vrijwel alle meiden kiezen voor pil of condoom…

 • Counseling is dagelijks werk voor de huisarts

  Hoewel Picavet en Leusink vinden dat de NHG-Standaard Anticonceptie een goed wetenschappelijk onderbouwd en waardevol naslagwerk is, is er kritiek omdat vrouwen vaak vergeten anticonceptiepillen in te nemen. Daarnaast pleiten zij voor meer aandacht voor anticonceptiegebruik na een ongewenste…

 • Denk tijdig aan metformine bij diabetes

  Diabetes type 2 is een progressieve, zichzelf versterkende aandoening, daarom is snelle behandeling het effectiefst. Intensieve glucoseverlaging heeft langdurig effect, mits tijdig ingezet. …

Praktijk

 • De pancoasttumor: witte raaf bij schouderpijn

  Een 50-jarige man bezoekt het spreekuur met pijn rondom zijn rechterschouder. De pijn is er sinds een week en zit ter hoogte van zijn rechterbovenarm, oksel, schouderblad en aan de bovenzijde van zijn schouder. De patiënt voelt ook een licht drukkend gevoel op de rechter…

 • Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie

  Een 65-jarige vrouw met borstkanker in de voorgeschiedenis komt op het spreekuur met hoge rugklachten. Drie jaar geleden is zij wegens uitzaaiingen behandeld met hormonale en chemotherapie. Röntgenonderzoek toonde metastasen in de wervels. De patiënte zegt direct dat zij niet…

 • Kennistoets Herkenning van sepsis bij volwassenen

  a. Buiten het ziekenhuis is sepsis niet betrouwbaar aan te tonen of uit te sluiten. b. Bruikbare adviezen voor de herkenning van sepsis zijn eenvoudig aan de huisarts te geven. c. Buiten het ziekenhuis is sepsis betrouwbaar aan te tonen en uit te sluiten.   a. De…

 • Sepsis herkennen bij een volwassene

  Sepsis is een medisch spoedgeval met hoge mortaliteit en morbiditeit. De incidentie van sepsis stijgt, vooral door het groeiende aantal kwetsbare ouderen. …

 • Ecg-casus ‘Een dame op leeftijd’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     De huisarts denkt dat de bradycardie de oorzaak van de klachten is en maakt een ECG om de oorzaak van de trage hartfrequentie te achterhalen. Beschrijf het ECG systematisch volgens ECG-10+. Wat is uw…

 • Herkennen van inflammatoir mammacarcinoom

  Inflammatoir mammacarcinoom is een zeldzame vorm van borstkanker. Een agressief beloop met korte anamnese, bij relatief jonge patiënten, en aanwijzingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek, kunnen helpen…

 • Seksueel misbruik bij verstandelijk beperkte meisjes

  Seksueel misbruik komt veel voor bij jonge vrouwen met een verstandelijke beperking. Meer nog dan andere slachtoffers zijn zij slecht in staat om het misbruik te bespreken. Huisartsen zijn niet altijd voldoende toegerust om een verstandelijke beperking te…