Nieuws

Perceptie en therapietrouw bij nieuwe astmamedicatie

Gepubliceerd
6 april 2010

Perceptie van gewenste directe werkzaamheid en satisfactie over de snelheid waarmee de werking intreedt bevorderen therapietrouw bij astmamedicatie. Bij het instellen van de onderhoudsmedicatie bij astma kan het (intensief) bevragen van de patiënt over zijn satisfactie dus nuttig zijn om therapietrouw te bevorderen. Amerikaanse onderzoekers vergeleken bij 123 astmapatiënten (FEV1 60-90% voorspeld) het verschil tussen de dagelijkse en wekelijkse beoordeling van hun perceptie en satisfactie bij hernieuwd gebruik van respectievelijk ICS (budesonide) en ICS + LABA (budesonide + formoterol). Er bleek geen verschil te zijn, bij ICS noch bij ICS+LABA. Mogelijk was de wekelijkse beoordeling iets positiever dan de dagelijkse. De FEV1 nam na twee weken behandeling met ICS respectievelijk ICS+LABA toe met bijna 10% (verschil niet significant). Uit een opiniepeiling onder 95 van 120 deelnemers, die meenden dat het effect van onderhoudsmedicatie idealiter vlot merkbaar zou moeten zijn, bleek men zich meer en beter gerustgesteld te voelen over de werkzaamheid (‘astma onder controle’) en meer opgelucht dat ze de inhaler kennelijk op de juiste manier gebruikten. Dit alles zou hen tevens helpen herinneren om het middel te blijven gebruiken. De deelnemers aan het onderzoek hadden ernstiger astma dan de gemiddelde astmapatiënt in de huisartsenpraktijk. Dat maakt het geringe verschil tussen ICS en ICS + LABA interessant voor ons stappenplan: eerst ICS en pas als dat onvoldoende werkt, een LABA toevoegen, ook bij ernstiger astma. Het effect van uitsluitend ICS bij astma kan binnen enkele dagen merkbaar zijn, en dat kan ‘vlot’ zijn (vraag dit wel na bij de patiënt!). Bij de follow-up na twee weken is een ‘I can get no satisfaction’ vroeg genoeg voor het nemen van eventuele andere stappen. (Ben Ponsioen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen