NHG forum

Samen Beslissen [Column]

Date
6 september 2021
Deze maand start een grote campagne over ‘Samen Beslissen’. Iets wat we als huisartsen, met persoonsgerichte zorg als een van onze kernwaarden, volgens mij bij uitstek doen. Uit de peilingen die aan de campagne voorafgingen blijkt echter dat slechts 37% van de patiënten het gevoel heeft dat een beslissing samen met hen genomen wordt. Nu kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen dat dat vast komt door andere specialisten. Maar af en toe je eigen gedrag eens kritisch onder de loep nemen, kan ook geen kwaad.