Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Gepubliceerd
29 mei 2013
Huisartsenzorg anno 2013 is zo veel meer dan het geven van de juiste medicatie en adequaat advies, stelt redactielid Paola Gerritsen in haar redactioneel in het juninummer van TPO. Bejegen de patiënten met geïnteresseerde aandacht, zoals haar grootvader die bekend stond als de dokter die altijd gewapend met sinaasappels zijn visites aflegde. Een symbool voor het begrip voor de patiënt, een klein gebaar, een teken van verbondenheid.

Chronische nierschade

Steeds meer patiënten worden geconfronteerd met chronische nierschade als gevolg van de vergrijzing, toename van diabetes en hoge bloeddruk. Adequate behandeling kan leiden tot enorme gezondheidswinst, niet alleen vanwege de schade aan de nieren zelf, maar ook vanwege de hart- en vaatziekten die ermee samenhangen. Een groot deel van de zorg bij chronische nierschade kan de praktijkondersteuner in de eerste lijn op zich nemen. Het gaat dan vooral om protocollaire zorg die voor een groot deel parallel loopt aan cardiovasculair risicomanagement. Extra controles kunnen samenvallen met controlemomenten voor diabetes of hypertensie en ook kan de praktijkondersteuner de metabole complicaties monitoren. De auteurs beschrijven de diagnostiek van chronische nierschade en wat de vervolgstappen zijn na het stellen van de diagnose. Een belangrijk aspect hierbij is de specifieke eisen die chronische nierschade stelt aan medicatieveiligheid.

Diabetes in de ramadan

Het kan voor praktijkondersteuners lastig zijn als diabetespatiënten graag willen meedoen aan de ramadan. Fatima Malki geeft met haar persoonlijke manier van schrijven een kijkje in de moslimcultuur en daarmee handvatten om diabetespatiënten tijdens de ramadan te begeleiden. Een belangrijk advies is om zelf het onderwerp ramadan aan te snijden. Aanpassingsschema’s voor zowel orale bloedglucoseverlagende middelen als insulinetherapie geven de lezer gedetailleerde informatie over hoe om te gaan met diabetes tijdens de ramadan.

Taakdelegatie en competenties

In een korte serie over het ontstaan en de ontwikkeling van de praktijkondersteuning gaat Sietsche van Gunst in dit tweede deel in op het delegeren van taken van de huisarts naar de praktijkondersteuner. Naast delegatie is er ook sprake van suppletie en in sommige praktijken gaat praktijkondersteuning verder dan alleen het begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen. De auteur gaat verder in op de vraag of de praktijkondersteuner klaar is voor de toekomst.

COPD-zelfmanagement

Erik Bischoff stelt dat goede COPD-zorg aan moet sluiten bij de persoon en niet alleen bij de ziekte. Zelfmanagementondersteuning ofwelcollaborative care sluit hier goed bij aan. Bischoff gaat in op de huidige aanpak bij COPD-zorg en legt vervolgens uit dat zelfmanagement niet alleen draait om medicatiegebruik of omgaan met exacerbaties, maar om al het gedrag dat van invloed is op de ziekte. Beide soorten zorg vergelijkt hij met elkaar. Het zelfmanagementprogrammaLiving Well with COPD komt uitgebreid aan bod.

Nieuw competentieprofiel

Diverse organisaties van huisartsen en praktijkondersteuners hebben een convenant gesloten om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige, eenduidige en uniforme praktijkondersteunersfunctie. Op basis van dit convenant is een nieuw competentieprofiel gemaakt voor een hbo-opgeleide praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. Dit profiel sluit aan op het gezamenlijk standpunt van LHV en NHG Het (ondersteunend) team in de huisartsvoorziening. Huisarts Nelleke Gruijters was bij dit proces betrokken en vertelt hierover in een interview. Zij stelt dat deze doorontwikkeling van de praktijkondersteuning een logisch gevolg is van het succes van de functie.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is een gezamenlijke uitgave van het NHG en Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnt tweemaandelijks en kost € 77,00 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de websitewww.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl.Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736,www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen