Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 6

Jaargang
56

Nieuws

 • Wie met pek omgaat…

  Sinds jaar en dag tracht de geneesmiddelenindustrie het voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden. In de Verenigde Staten was het jarenlang zeer gewoon om daar al tijdens hun opleiding mee te starten. Het overgrote merendeel van de geneeskundestudenten frequenteerde lunches op kosten van de…

 • Nederland diclofenacland

  NSAID’s kunnen bij langdurig gebruik leiden tot cardiovasculaire aandoeningen zoals hartinfarct en CVA. Het risico op deze bijwerkingen is niet bij elke NSAID hetzelfde. Naproxen en celecoxib geven een gering risico op cardiovasculaire aandoeningen. Diclofenac en etoricoxib geven een hoog risico…

 • ‘Simpele vragen kunnen veel effect hebben’

  Bart Knottnerus promoveerde, zoals hij zelf zegt ‘op de onvergetelijk mooie en niet geheel toevallig gekozen datum 21-12-12’, op zijn proefschrift Uncomplicated urinary tract infections in general practice. In een interview vertelt hij over zijn onderzoeksbevindingen en het belang daarvan…

 • GLP-1-agonisten: nieuwe feiten, duidelijke standpunten?

  Het NHG-standpunt ten aanzien van GLP-1-agonisten laat geen ruimte voor deze middelen bij de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2. Volgens veel huisartsen is die ruimte er echter wel, gezien het groeiend aantal patiënten dat ermee behandeld wordt. Singh et al…

 • Palliatieve chemo en hoop op curatie

  Voor patiënten met gemetastaseerde long- of darmkanker is chemotherapie de belangrijkste tumorgerichte behandeling. Voordelen van zo’n niet-curatieve chemotherapie zijn verlichting van symptomen (palliatie) en levensverlenging (enkele weken of maanden); nadeel is het vaak optreden van…

 • Cranberry’s: folklore of effectieve profylaxe?

  Cranberry’s (veenbessen) worden van oudsher veel gebruikt als volksmiddel tegen urineweginfecties (UWI’s). Er zijn aanwijzingen dat cranberry’s bestanddelen bevatten die een remmende werking hebben op de aanhechting van bacteriën aan het blaasepitheel en daardoor effectief kunnen zijn ter…

 • Huisarts en genetica

  Kinderen van huisartsen hebben een viermaal zo hoge kans zelf ook huisarts te worden, zo blijkt uit een onderzoek dat begin volgende week verschijnt in het tijdschrift van de Amerikaanse Wetenschappelijke Vereniging. Daarmee worden de aanwijzingen steeds sterker dat het dokterschap voor een groot…

 • Geleidelijk stoppen met roken werkt ook

  Context Het standaardadvies aan patiënten die willen stoppen met roken, zoals ook beschreven in de NHG-Standaard Stoppen met roken, is om dit ‘cold turkey’ te doen: direct stoppen op een vooraf vastgestelde datum, zonder het aantal sigaretten af te bouwen. Het is niet duidelijk wat het effect is…

 • Huisarts en/of specialist?

  ‘Welke huisarts vraagt er nu in gódsnaam een foto van een kleine teen aan?’ In het ziekenhuis wordt weleens de spot gedreven met het instuurgedrag van huisartsen. Tijdens mijn stage op de spoedeisende hulp kreeg ik vaak te horen: ‘Als jij straks huisarts bent, stuur je je patiënten kritischer in…

 • De juiste vragen stellen

  We vragen wat af in de huisartsenpraktijk. Elke patiënt op ons spreekuur ondergaat een klein kruisverhoor voordat wij de diagnose kunnen stellen. Onze vragen zijn bedoeld om de diagnose die wij als de waarschijnlijkste beschouwen te bevestigen of om andere, vaak de ernstige, diagnoses uit te…

 • Antibiotica voor mannen met cystitis

  De NHG-Standaard Urineweginfectie uit 2005 adviseerde om niet alleen vrouwen, maar ook mannen met een cystitis te behandelen met nitrofurantoïne. Verwekkers en resistentiepatronen verschillen immers nauwelijks tussen beide geslachten. De indruk bestond echter dat dit advies weinig wordt…

 • Gescheurde kruisband lang niet altijd onder het mes

  Een gescheurde kruisband is een vervelende blessure die sporters langdurig aan de kant kan houden. Patiënten en hun dokters hopen soms met een operatieve reconstructie zo snel mogelijk weer op de been te zijn, maar revalidatie met behulp van fysiotherapie is een andere mogelijkheid. Wat is nu…

 • Cafeïnegebruik bij lange autoritten

  De opwekkende effecten van cafeïne­houdende producten zijn al langer bekend. Dit is dan ook een van de redenen dat veel mensen voor een lange autorit koffie of andere cafeïnehoudende producten drinken met als doel de alertheid te verhogen. Uit een groot observationeel onderzoek onder…

 • Bevolkingsonderzoek op borstkanker schaadt gezonde vrouwen

  Wanneer vrouwen met een afwijkend mammogram na verder onderzoek uiteindelijk te horen krijgen dat er geen sprake is van borstkanker, wordt vaak gedacht dat zij opgelucht en zonder zorgen verder leven. Onderzoek in Denemarken wees echter anders uit. Bevolkingsonderzoek is alleen verantwoord…

Wetenschap

 • Zorggebruik van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld

  Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld hebben meer gezondheidsklachten. Huisartsen hebben moeite met het herkennen van partnergeweld bij vrouwen. Mishandelde vrouwen zijn terughoudend en bespreken partnergeweld niet snel spontaan. Er…

 • Diagnostiek van longembolie

  Longembolie is veel minder een acuut ziektebeeld dan men dacht. Patiënten hebben bij presentatie in de huisartsenpraktijk gemiddeld 6 dagen klachten. De huisarts kan met behulp van een negatieve Wells-beslisregel voor longembolie (score ≤ 4) en een negatieve kwalitatieve D-dimeertest op de…

Praktijk

 • Tijdschrift voor praktijkondersteuning

  Huisartsenzorg anno 2013 is zo veel meer dan het geven van de juiste medicatie en adequaat advies, stelt redactielid Paola Gerritsen in haar redactioneel in het juninummer van TPO. Bejegen de patiënten met geïnteresseerde aandacht, zoals haar grootvader die bekend stond als de dokter die altijd…

 • Zwelling op de vinger na contact met schapenvlees

  Een 40-jarige, oorspronkelijk Soedanese, islamitische vrouw consulteert de huisarts vanwege een sinds twee weken bestaande zwelling op de linkermiddelvinger. De zwelling neemt toe, jeukt en voelt branderig aan. De vrouw kan zich geen letsel herinneren. Ter hoogte van het PIP-gewricht bevindt…

 • Predictieregels

  Klinische predictieregels zijn een nieuw fenomeen in de huisartsenpraktijk. Deze regels worden opgesteld op grond van voorspellende variabelen uit anamnese en lichamelijk onderzoek bij individuele patiënten. Ze kunnen hulp bieden bij het nemen van klinische beslissingen. Ook NHG-Standaarden…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Onjuist / 3. Juist Het belangrijkste kenmerk van polycythaemia vera is een sterke absolute vermeerdering van de rode bloedcellen en hun voorlopers in het beenmerg. Meestal gaat hiermee een stijging van het aantal granulocyten en trombocyten gepaard. Kenmerkend voor polycythaemia…

 • (Geen titel)

  De heer Karels, 59 jaar, komt bij de huisarts met klachten over hoofdpijn en moeheid. Ook heeft hij na het douchen last van jeuk over zijn hele lichaam. Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts een vergrote milt en een vergrote lever. Bij bloedonderzoek blijkt het Hb 12,5 mmol/l te zijn…

 • Als een huisarts van een patiënt af wil

  Volgens de WGBO kan de hulpverlener de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, tenzij er ‘gewichtige redenen’ zijn. Beëindiging is mogelijk als de arts zich heeft ingespannen om de behandelrelatie tot een aanvaardbare situatie terug te brengen en hij aan zorgvuldigheidscriteria heeft…

 • Doping in de huisartsen praktijk

  Naar schatting nemen 164.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder ten minste eenmaal per jaar bewust een dopingmiddel, variërend van efedrine of schildklierhormoon om af te vallen, tot anabole steroïden of groeihormoon in de hoop meer spiermassa te kweken. Het gaat hierbij zelden om…

 • Chirurgische behandeling melanomen

  Meestal is de huisarts degene die de eerste diagnostische excisie uitvoert bij het vermoeden van een melanoom. Het is belangrijk dat dit op de juiste wijze gebeurt. De behandeling van melanomen is op de eerste plaats chirurgisch. De chirurg in de tweede lijn zal altijd een therapeutische…