Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning en diabetes

Gepubliceerd
2 oktober 2013
Het zoemt al een hele tijd rond en eindelijk is het zover: de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is verschenen. In dit nummer is er aandacht voor de belangrijkste wijzigingen. Bovendien is de hoofdtekst van de standaard bijgesloten, zodat praktijkondersteuners de informatie uit de eerste hand hebben. TPO brengt overigens nog meer over diabetes: van vetcellen tot protocollen.

Herziene standaard diabetes type 2

Paul Janssen zet de belangrijkste punten op een rij van de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Het zal weinigen verbazen dat de streefwaarden voor de HbA1c drastisch zijn veranderd (
De hoofdtekst van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is bij dit nummer gevoegd omdat veel praktijkondersteuners zich met diabeteszorg bezighouden en de standaard nu zelf kunnen bestuderen. Het toevoegen was een uitdrukkelijk verzoek van een praktijkondersteuner die zelf de protocollen voor haar praktijk schrijft op grond van de standaarden. Hoe ze dat doet en welke punten ze daarbij belangrijk vindt, is te lezen in een interview met haar in dit nummer.

Diabetes, appels en peren

Mattees van Dijk schrijft over de rol van vetweefsel bij diabetes en obesitas. Er is een verband tussen centrale obesitas en een hoger risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dat komt door de aanwezigheid van ziekteverwekkend visceraal vet. Als het gaat om de risico-inschatting voor het individu hebben noch de BMI, noch de buikomvang specifieke meerwaarde, is zijn conclusie. Die meerwaarde is er wel voor een risicopopulatie.

Chronische nierschade

Ruim een miljoen Nederlanders tussen de 28 en 75 jaar heeft een vorm van chronische nierschade. Het komt dus veel voor. Risicofactoren en behandeling van chronische nierschade, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen zijn aan elkaar gerelateerd. Het is dan ook aan te raden om voor een geïntegreerde benadering te kiezen bij zowel opsporing, als preventie, als behandeling. De auteurs geven hulpmiddelen en instrumenten om chronische nierschade op te sporen en verdere schade te beperken.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is een gezamenlijke uitgave van het NHG en Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnt tweemaandelijks en kost € 77,00 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de websitewww.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen