Nieuws

Veel fastfoodrestaurants in de buurt van schoolkinderen met overgewicht

Gepubliceerd
16 augustus 2022
Juist in de buurt van schoolkinderen met overgewicht zijn er onevenredig veel snackbars, kebabzaken en grillrooms te vinden. Zo blijkt uit een cross-sectioneel onderzoek. Het gaat om achterstandswijken in Den Haag.
0 reacties

Is het nodig om met lokaal beleid de voedselomgeving van kinderen te verbeteren? 

In 2019 had in Nederland 13,2% van de 4-17-jarigen overgewicht, en 2,1% obesitas. Dit heeft grote en langdurige gevolgen voor gezondheid en welzijn. Om de bestrijding van overgewicht en obesitas bij (school)kinderen aan te pakken zijn beleidsmakers benieuwd naar de aanwezigheid van fastfoodrestaurants in de buurt van Nederlandse scholen. 

Achterstand en overgewicht 

In een cross-sectionele studie uitgevoerd in Den Haag, combineerden onderzoekers de achterstandsindex op buurtniveau met de prevalentie van overgewicht bij kinderen per buurt, gebaseerd op gegevens van de jeugdgezondheidszorg. 

Uit data van geografische informatiesystemen (GIS) bepaalden onderzoekers het niveau van de basisschool, de SES van de wijk en de nabijheid van fastfoodrestaurants. Zij relateerden deze bevindingen aan het BMI van de schoolkinderen.  

Basisscholen 

De prevalentie van overgewicht bij kinderen per deelgemeente varieerde van 7,0 tot 33,1%, en was het hoogst in de meer achtergestelde buurten. 

Juist bij basisscholen bleek de aanwezigheid van fastfoodrestaurants extra hoog te zijn. Met name in de achterstandswijken waar ook de prevalentie van overgewicht onevenredig hoog was.  

Wat te doen? 

Op basis van de gevonden associatie in deze cross-sectionele studie kun je niet zeggen dat het overgewicht van de schoolkinderen komt door de overdadige aanwezigheid van fastfoodrestaurants en kebabzaken. 

De gemeente heeft al mooie programma’s opgezet om jongeren op gezond gewicht te krijgen (JOGG). Daarnaast is het misschien goed om ook de omgeving rond scholen gezond in te richten. Huisartsen kunnen hier in de wijkteams aandacht voor vragen, zodat een consequent gemeentebeleid jongeren kan helpen een gezond gewicht te krijgen. 

Literatuur

  • Smagge BA, et al. The food environment around primary schools in a diverse urban area in The Netherlands: linking fast-food density and proximity to neighbourhood disadvantage and childhood overweight prevalence. Front. Public Health, 06 april 2022.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen