Nieuws

Verhoogd risico op leververvetting bij polycysteus ovariumsyndroom

Gepubliceerd
23 juli 2018
Vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) hebben een twee keer grotere kans om een niet-alcoholische leververvetting te ontwikkelen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een hoge concentratie androgenen. Deze conclusie trekken de onderzoekers van een groot retrospectief patiëntcontroleonderzoek waarin zij 63.210 vrouwen met PCOS vergeleken met 121.064 vrouwen zonder PCOS.
1 reactie

Ongeveer een op de tien vrouwen heeft PCOS. De aandoening is een belangrijke oorzaak van verminderde vruchtbaarheid en geeft een hoger risico op obesitas, diabetes mellitus type 2, hypertensie en het metabool syndroom. Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een complicatie van het metabool syndroom. In dit patiëntcontroleonderzoek vergeleken de onderzoekers het risico op NAFLD bij vrouwen met en zonder PCOS aan de hand van huisartsregistraties in een grote, Britse database.

Vrouwen met PCOS hadden een tweemaal groter risico op NAFLD dan vrouwen zonder PCOS (hazardratio 2,38; 95%-BI 1,99 tot 2,84), ook na correctie voor andere factoren zoals leeftijd, sociaaleconomische status, BMI, diabetes, en hypothyreoïdie (hazardratio 2,23; 95%-BI 1,86 tot 2,66). In twee subgroepen van vrouwen met PCOS bij wie levels van het serumtestosteron of geslachtshormoonbindend globuline bekend waren, zagen de onderzoekers een verhoogd risico op NAFLD bij vrouwen met een hoog testosteron of een laag geslachtshormoonbindend globuline. Dit suggereert dat een hoge concentratie androgenen bijdraagt aan het ontstaan van NAFLD.

Grote retrospectieve databaseonderzoeken zijn beperkt door missende data, wisselende diagnostische criteria en selectiebias. De onderzoekers suggereren dat screening op NAFLD bij vrouwen met PCOS zinvol kan zijn voor vroegtijdige herkenning en behandeling. Er is geen NHG-richtlijn die Nederlandse huisartsen hierover adviseert. Verder onderzoek moet uitwijzen of screening zinvol is bij deze groep vrouwen. Tot die tijd moeten huisartsen vertrouwen op hun klinische blik en aanvullende diagnostiek (ALAT) overwegen bij vrouwen met PCOS en aanwijzingen voor NAFLD (vergrote lever of andere risicofactoren zoals obesitas, dyslipidemie en diabetes mellitus).  

Literatuur

  • Kumarendran B, et al. Polycystic ovary syndrome, androgen excess, and the risk of non-alcoholic fatty liver disease in women: a longitudinal study based on a United Kingdom primary care database. PLoS Medicine 2018;15:e1002542.

Reacties (1)

Peter Vonk 27 april 2022

De prevalentie wordt geschat op 6%, dat is wat anders dan een op de tien.
Zie artikel van Monique van Berkel-Zegers en ​​​​​​Toine Lagro-Janssen in ditzelfde tijdschrift.

Verder lezen