Nieuws

Vernietiging van dossiers

Gepubliceerd
6 april 2010

Moeten we op 1 april 2010 patiëntendossiers van 15 jaar en ouder vernietigen, zoals de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst voorschrijft? Vijf jaar geleden kwam de Gezondheidsraad hiertegen in het geweer omdat vernietiging grote schade kan toebrengen aan de belangen van de patiënt, zijn familie en het wetenschappelijk onderzoek. De Gezondheidsraad stelde een termijn van 30 jaar voor, waarop de bewaartermijn indertijd werd verlengd tot 1 april 2010. De overheid was akkoord, maar bleek niet bij machte om tijdig te zorgen voor nieuwe wetgeving. KNMG en LPCF roepen nu artsen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid om de dossiers niet te vernietigen. Huisartsen hebben geen last van de kwestie; gezien de aard van hun relatie met de patiënt en de eisen van goed hulpverlenerschap mogen zij de dossiers sowieso langer bewaren. Gelukkig maar. Henk van Weert

De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom (redactie@nhg.org).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen