Nieuws

Zorg voor duurzaamheid

Gepubliceerd
7 september 2021
Veel van onze patiënten worden tegenwoordig ziek door hun eigen ongezonde gedrag. COPD door roken, diabetes door overgewicht, hypercholesterolemie door een ongezond dieet. Ze weten vaak wel dat ze een ongezonde leefstijl hebben. En als huisarts weten we hoe moeilijk het voor onze patiënten is om hun gedrag te veranderen, zeker als dat niet direct voordeel oplevert.
0 reacties
Gijs Baaten redactioneel
© Vincent Boon

Met het milieu en het klimaat is hetzelfde aan de hand. De beelden en berichten van overstromingen, extreme hitte en bosbranden van deze zomer zijn u bekend. Het wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat ons handelen een beslissende, catastrofale invloed heeft op onze leefomgeving ook. Bovendien naderen we een kantelpunt: het punt waarna de ingezette klimaatverandering zichzelf nog verder en uiteindelijk onomkeerbaar gaat versterken. Ook hier is er een verschil tussen weten en ernaar handelen.

Wat mij betreft de hoogste tijd voor (gedrags)verandering. En voor het alternatieve kantelpunt: dat van een duurzame levensstijl voor een schonere en groenere wereld. Van beter weten naar doen. Van zorgen om naar zorgen voor.

En er is een momentum! Dit najaar zijn er 3 belangrijke bijeenkomsten van de Verenigde Naties over de opwarming van de aarde en natuurherstel: de jaarlijkse Algemene Vergadering, de Biodiversiteitstop in het Chinese Kunming en de Klimaatconferentie in Glasgow.

Artsen zijn wereldwijd bezig met gezondheid en goede zorg, en ook met de gezondheidseffecten van klimaatverandering. Want de aarde zal blijven voortbestaan, maar hoe en met welke gevolgen voor de mensheid? Daarom roepen medische tijdschriften deze maand wereldwijd zorgprofessionals op zich in te spannen voor een duurzamere leef- en werkomgeving. Zo ook H&W. In dit nummer geven we aan u als zorgprofessional enkele praktische perspectieven aan de hand van een nieuwsbericht, een webtip en een interview, als bron van inspiratie en informatie om uw zorgverlening te verduurzamen. En ook H&W spant zich in voor een ‘stoppoging’, door te onderzoeken of het plastic cellofaan van het blad vervangen kan en moet worden door een duurzamer alternatief (wordt vervolgd).

Zorgt u mee?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen