Nieuws

Meer Nieuws

Wetenschap

Meer Wetenschap

Praktijk

Meer Praktijk

NHG richtlijn

Meer NHG richtlijn

Toets uw kennis

Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2

De heer Hof, 58 jaar, heeft sinds drie jaar diabetes mellitus type 2. Hij gebruikt hiervoor metformine 2 dd 1000mg en gliclazide mga 1 dd 120mg (langwerkend). Hij rookt niet en eet gezond. Ondanks een goede therapietrouw heeft hij een nuchter glucose van 8,4 mmol/l, HbA1C van 59 mmol/mol. Zijn BMI is 28 kg/m2 en eGFR 66 ml/min/1,73 m2. De huisarts bespreekt met hem het toevoegen van een extra medicijn voor zijn diabetes. De heer Hof vertelt extreem bang te zijn voor naalden en durft absoluut geen insuline te spuiten. Wat is in dit geval de volgende stap in het medicamenteuze beleid?

Logo Huisarts Kennis Quiz
Keuzen