Nieuws

Drop bij hypotensieklachten niet zinvol

Gepubliceerd
28 februari 2020
Dropgebruik kan leiden tot hypertensie via het bestandsdeel glycyrrhizinezuur. Voor hinderlijke klachten van een lage bloeddruk zonder onderliggende oorzaak is geen behandeling bekend. Het is de vraag of dagelijkse dropinname tot bloeddrukstijging en/of afname van de klachten bij hypotensie leidt.
0 reacties
Drop
© iStock

Zoekstructuur en resultaten

We vonden geen relevante artikelen voor inname van glycyrrhizinezuur en hypotensieklachten in PubMed. We pasten de zoekstrategie aan naar het effect van glycyrrhizinezuur op de bloeddruk: (“Glycyrrhiza”[Mesh] OR “Glycyrrhiza”[tiab] OR “Liquorice*” [tiab] OR “Licorice*” [tiab]) AND (“Blood Pressure”[Mesh] OR “Blood Pressure”[ti] OR “Diastolic Pressure” [ti] OR “Pulse Pressure” [ti] OR “Systolic Pressure” [ti]). Dit leverde 84 artikelen op (27-10-2019), waaruit we twee relevante systematische reviews selecteerden.

De eerste review omvatte 18 onderzoeken met in totaal 337 geïncludeerde personen.1 Vier RCT’s, 1 open-labeltrial en 13 pre-postinterventietrials beschreven het effect op de bloedruk van glycyrrhizinezuur (minimaal 100 mg/dag, gelijk aan 15-30 dropjes).2 De follow-up varieerde van 6 dagen tot 8 weken, het aantal deelnemers van 6 tot 40 en de gemiddelde leeftijd van 21 tot 58 jaar. Bij 7 van de 18 onderzoeken werd het glycyrrhizinezuurgehalte geschat op basis van literatuur. Anderen gebruikten een supplement met een bekende dosering. De gemiddelde dosis glycyrrhizinezuur was 378 mg/dag. Meta-analyse toonde een gewogen gemiddelde verschil tussen pre- en postinname van glycyrrhizinezuur voor systolische bloeddruk (SBD) van 5,5 mmHg (95%-BI 3,5 tot 7,4; p < 0,001). De diastolische bloeddruk (DBD) toonde een stijging van 3,2 mmHg (95%-BI 0,1 tot 6,3; p = 0,04). Aanvullende analyse toonde een correlatie tussen de dagelijkse dosis glycyrrhizinezuur, SBD (R2 = 0,55; p = 0,04) en DBD (R2 = 0,65; p = 0,01), waarbij de bloeddruk steeg vanaf circa 200 mg glycyrrhizinezuur per dag.

De tweede review includeerde 26 trials met in totaal 985 deelnemers, voornamelijk RCT’s afkomstig uit Japan.3 Glycyrrhizinezuur werd dagelijks ingenomen via capsules. Van de 14 onderzoeken over bloeddruk includeerde 1 onderzoek gezonde personen; de overige includeerden personen met comorbiditeit. Meta-analyse toonde een significante stijging in SBD na 2 weken (4,8 mmHg; 95%-BI 1,6 tot 7,9) en na 8 weken (0,5 mmHg; 95%-BI 0,1 tot 0,8). Een hogere dosering glycyrrhizinezuur gaf een grotere systolische bloeddrukstijging: 300 mg glycyrrhizinezuur 1,0 mmHg (95%-BI 0,5 tot 1,5) en 3500 mg glycyrrhizinezuur 6,5 mmHg (95%-BI 3,9 tot 8,9).

Grote hoeveelheid drop nodig

Beide reviews tonen vergelijkbare resultaten met een stijging in bloeddruk door dagelijks gebruik van glycyrrhizinezuur, waarbij een hogere dosering tot een grotere bloeddrukstijging leidde. Beperkingen zijn de kleine onderzoeken, de korte follow-up en de grote heterogeniteit van onderzoeken en resultaten.13

De eerste review keek naar het effect van glycyrrhizinezuur bij gezonde personen.1 Onbekend is of de gevonden bloeddrukstijging van 5,5 mmHg leidt tot een merkbaar effect op klachten. De schatting van het glycyrrhizinezuurgehalte op basis van literatuur is onbetrouwbaar, omdat het gehalte verschilt per dropsoort. In Nederland is het glycyrrhizinezuurgehalte in drop gemiddeld 1 mg/g, in Groot-Brittannië 2 mg/g; zoete drop bevat meer glycyrrhizinezuur dan zoute drop.12 Een andere tekortkoming is het grote aantal pre-postinterventie-onderzoeken met een lage mate van betrouwbaarheid. De tweede review analyseerde onderzoeken met heterogene patiëntengroepen.3 Hierdoor kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over het effect van glycyrrhizinezuur bij gezonde personen. Het gevonden absolute effect op de bloeddruk is gering, met uitzondering van zeer hoge doseringen glycyrrhizinezuur.De besproken artikelen tonen een bloeddrukstijging vanaf circa 200 mg glycyrrhizinezuur per dag.1 Dit staat gelijk aan tenminste 50-70 (Nederlandse) dropjes per dag. Deze hoeveelheid leidt tot hoge calorie-inname en mogelijke bijwerkingen, zoals hypokaliëmie.2 Daarnaast is het voor veel mensen onhaalbaar om dagelijks dergelijke hoeveelheden drop te eten.

Klachtenafname onduidelijk

Grote hoeveelheden drop leiden tot geringe bloeddrukstijging, echter onduidelijk is of dit in klachtenafname resulteert bij mensen met lage bloeddruk. Vooralsnog lijkt dropinname bij hypotensie dus niet zinvol, ook omdat de onderzoeken de nodige methodologische beperkingen kennen.

Van Gemeren MAJ, Bonten TN. Dagelijkse dropinname bij klachten van hypotensie niet zinvol. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0526-8.
Belangenverstrengeling: niets gemeld.
Dit is een CAT, critically appraised topic, waarbij de auteurs een evidencebased antwoord op een praktijkvraag willen krijgen.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen