Nieuws

Later op de dag meer antibiotica

Gepubliceerd
30 maart 2015
Huisartsen zijn dagelijks bezig met de beslissing om wel of niet antibiotica voor te schrijven. Naast richtlijnen zijn er nog andere factoren die hierbij een rol spelen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat huisartsen makkelijker antibiotica voorschrijven aan het eind van het spreekuur.
Het onderzoek vond in 2011 en 2012 plaats in 23 Amerikaanse huisartsenpraktijken. Van volwassen patiënten met acute luchtweginfecties werden gegevens verzameld over het tijdstip van het consult en het voorschrijven van antibiotica. Patiënten met kanker, diabetes of gelijktijdige huidinfecties werden geïncludeerd omdat het voorschrijfgedrag daardoor beïnvloed zou kunnen worden. De ochtend- en middagspreekuren werden onderverdeeld in twee dagdelen van vier uur. Hierna werden de percentages voorgeschreven antibiotica vergeleken. Hierbij werd rekening gehouden met verschillen in patiëntkenmerken.
In totaal bezochten 21.867 patiënten tijdens de onderzoeksperiode 204 huisartsen vanwege acute luchtweginfecties. In gemiddeld 44% van de consulten schreef de huisarts antibiotica voor. Aan het eind van een dagdeel nam het percentage antibioticavoorschriften duidelijk toe. Waar huisartsen in het begin van de ochtend in 40% van de gevallen antibiotica voorschreven, steeg dit tot 46% aan het eind van de ochtend. Tijdens het middagspreekuur lagen deze cijfers nog iets hoger.
Van belang is dat het onderzoek werd uitgevoerd in Amerikaanse huisartsenpraktijken. In Amerika wordt waarschijnlijk vaker antibiotica voorgeschreven dan in Nederland. Toch is deze ‘beslissingsmoeheid’ wellicht ook herkenbaar voor Nederlandse huisartsen. Een extra pauze tijdens het spreekuur kan dit misschien tegengaan. Patiënten die graag antibiotica willen voor hun luchtweginfecties hebben de meeste kans aan het eind van de dag.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Linder JA, et al. Time of day and the decision to prescribe antibiotics. JAMA Int Med 2014;174:2029-31.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen