Nieuws

NHG-Standaard Hypertensie 5

Gepubliceerd
10 januari 2004

Het antwoord van Walma en Wiersma op onze ingezonden brief vraagt enige nuancering.1 Wij stelden dat 10 tot 15% gewichtsverlies met een gemiddelde bloeddrukdaling van 15 mmHg gepaard zou gaan. Zij verwezen naar een Cochranereview die bij een gewichtsreductie van 3- 9% een – dus bescheiden – systolische en diastolische bloeddrukdaling van circa 3 mmHg liet zien.2 Het verschil tussen beide uitkomsten is goed te verklaren. De Cochrane-review gaat naar ons idee uit van een negatief scenario: met alleen diëten werd niet meer dan 3-9% gewichtsverlies bereikt. En wie is dan verbaasd dat het effect op de bloeddruk bescheiden zal zijn? Het resultaat is een bevestiging van de alom heersende opvatting: ‘Het behandelen van overgewicht is water naar de zee dragen, met diëten zal afvallen toch niet lukken.’ Gaat men uit van een positief scenario en bekijkt men alle onderzoeken die met diëten, gedragstherapie, beweging, medicijnen of combinaties daarvan, in staat waren 10% gewichtsverlies te bereiken, dan blijkt de invloed op de bloeddruk zoals hierboven beschreven – naast belangrijke effecten op glucose, insuline en bloedlipiden – overduidelijk.345 Om die reden houden wij vast aan een positieve benadering van het immense probleem van overgewicht, met een level-Abewijs voor bloeddrukreductie door gewichtsverlies en leefstijlveranderingen.5 J.J. van Binsbergen, E.H.M. Mathus-Vliegen

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen