Praktijk

Ondertussen in TPO 4

Gepubliceerd
3 augustus 2015

Diabetische voetzorg

Margreet van Putten gaat aan de hand van drie casus in op de aanpak van de medisch-noodzakelijke voetzorg in Nederland en de rol die praktijkondersteuners hierbij spelen. Zijn we nu waar we willen zijn? Die vraag is lastig te beantwoorden. Met de Simm’s-classificatie en het hanteren van Zorgprofielen is weliswaar een enorme stap voorwaarts gezet, maar de discussies over competenties, vaardigheden en vooral wel of geen basisverzekerde voetzorg zijn nog niet achter de rug.

Insulinetherapie

Verhoeven en Van der Leeden geven in een klinische les voorbeelden van hoe je patiënten in de eerste lijn met insulineschema’s kunt behandelen, ook al zijn die schema’s behoorlijk complex. Zij vertellen hoe je verantwoord stap voor stap een intensief basaal-bolusinsulineschema invoert, of hoe je hiermee juist moet stoppen.

Dubbeldiagnose astma-COPD

Wanneer een patiënt verschijnselen heeft van zowel astma als COPD, is dat een lastig probleem vanwege de complexe diagnostiek en vervolgbeleid. Voor het stellen van de dubbeldiagnose astma-COPD is sowieso een tweede spirometrie nodig.

En verder

In dit nummer van TPO nemen we afscheid van redactielid Annette van Vliet en van columnist Bas Janssen, die in zijn columns ruim vijf jaar lang lief en leed deelde met de lezers. Verder is er een interessante discussie te lezen over varenicline en een interview over hoe ouderenzorg in Emmen is opgezet. In de rubriek Zicht op onderzoek komen statistiek, hypothesetoetsing en de p-waarde aan de orde.
Heeft uw praktijkondersteuner al een abonnement? Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl . Een jaarabonnement kost € 85,-.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen