Praktijk

Ondertussen in TPO 6

Gepubliceerd
1 december 2015
In het decembernummer van de tiende jaargang aandacht voor de grote rol die praktijkondersteuners spelen bij insulinetherapie. Maar liefst 85% stelt zelf patiënten op insuline in. Minstens zo verrassend is het feit dat praktijkondersteuners daarbij vooral ondersteuningsmaterialen van de farmaceutische industrie gebruiken. Verder vindt u in dit nummer een artikel over de nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl, de onderhoudsbehandeling bij jicht, een nieuwe serie over labuitslagen en interview met huisarts en oud-hoofdredacteur ad interim Ted van Essen.

Grote rol praktijkondersteuners bij insulinetherapie

Marjolijn Hugenholtz en collega’s onderzochten met een enquête in 2014 onder 1.425 praktijkondersteuners welke taken zij verrichten bij insulinetherapie, tegen welke knelpunten zij aanlopen en welke ondersteuningsmaterialen zij gebruiken. Van de 481 respondenten stelt 85% zelf patiënten in op insuline. Zij waarderen hun eigen kennis hierover met een 7,6. Een ruime meerderheid zegt geen moeilijkheden te ondervinden bij het begeleiden van patiënten die insuline gebruiken. Praktijkondersteuners blijken veelvuldig ondersteuningsmaterialen van de farmaceutische industrie te gebruiken, waarschijnlijk omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan van onafhankelijk informatiemateriaal over insulinetherapie.

De nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

Vanuit de behoefte aan ondersteuning op het gebied van leefstijladvisering, ontwikkelde het NHG de Zorgmodules Leefstijl. Het gaat om zowel geïndiceerde als zorggerelateerde preventie en een aantal samenhangende activiteiten bij de aandachtsgebieden roken, alcohol, bewegen en voeding. Vaak ontbreekt overzicht van het lokale zorgaanbod en is er geen goede afstemming met andere eerstelijnszorgverleners. De zorgmodules omvatten: inventarisatie van de behoefte aan leefstijladviezen, voorlichting over gezondheidsrisico’s, motivatie tot een gezonde leefstijl, begeleiding bij zelfmanagement, en aanbod van leefstijlinterventies. Uiteraard komt motiverende gesprekvoering aan de orde, maar ook zelfmanagement en de sociale kaart.

Onderhoudsbehandeling bij jicht

Eerstekeuzemiddel bij de onderhoudsbehandeling van jicht is allopurinol, ondanks dat de werkzaamheid ervan onvoldoende is aangetoond. Factoren als langdurige ervaring en hogere kosten van het alternatieve medicijn febuxostat liggen hieraan te grondslag. Ook voor de alternatieven febuxostat en benzbromaron geldt dat de werkzaamheid hiervan niet is bewezen op harde eindpunten.

Deels gezamenlijke opleiding huisarts en praktijkondersteuner

Huisarts Ted van Essen was in de begintijd van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning een periode interim hoofdredacteur. Zijn naderende afscheid als huisarts is aanleiding om terug te blikken op de komst van de praktijkondersteuner en hoe de huisartsgeneeskunde zich heeft ontwikkeld. Maar Ted blikt ook graag vooruit en heeft ideeën genoeg, bijvoorbeeld over het combineren van de opleidingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en medisch specialisten. De reden? Leest u maar.

De waarde van laboratoriumbepalingen

Wim Verstappen bespreekt in een serie over laboratoriumbepalingen de waarde hiervan en welke verschillende testen er zijn per chronisch ziektebeeld. Praktijkondersteuners met spreekuren voor chronisch-zieke patiënten vragen immers regelmatig laboratoriumbepalingen aan om op basis van de uitslagen beleid te maken.

Wetenschappelijke artikelen

In de serie Zicht op onderzoek bespreekt Gerjon Ikink hoe je een goed onderzoeksartikel herkent en kritisch leest. Ikink is wetenschappelijk onderzoeker bij het Antoni van Leeuwenhoek en tevens schrijver van een weblog waarin hij de wetenschap uitlegt (http://inzichtvooruitzicht.blogspot.nl/) Heeft uw praktijkondersteuner al een abonnement? Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Een jaarabonnement kost € 90,-.
Heeft u suggesties voor onderwerpen? Mail deze dan naar tpo@nhg.org of bel 030 2823500 en vraag naar Sietsche van Gunst of Susan Umans.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen