NHG Forum

Samen werken aan kwaliteit in de praktijk [Column]

Gepubliceerd
6 april 2020
Dossier
De kern van ons huisartsenwerk bestaat uit direct contact met onze patiënten: via telefoon en internet, in de spreekkamer, tijdens een huisbezoek en op de huisartsenpost. Daarbij zetten we onze kwaliteiten als mens en professional in om zo goed mogelijk aan te sluiten op de hulpvraag en verwachtingen van de patiënt. Ten tijde van de huidige coronacrisis geen sinecure!
0 reacties
Stijn van den Broek
© Margot Scheerder

Uiteraard doen we dit binnen de grenzen van onze professionele standaard: datgene wat we met elkaar als optimale zorg hebben vastgesteld en waarvoor we zijn opgeleid. Daarbij gelden niet alleen onze medisch-inhoudelijke richtlijnen als kader, maar ook diverse praktijkorganisatorische zaken. Dit zijn financiën, computers en persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook aandacht en tijd om samen met collega’s, medewerkers en patiënten te werken, te leren en te verbeteren. Goede en aansprekende voorbeelden daarvan zijn intercollegiale toetsing met spiegelinformatie, het analyseren van incidenten, praten met patiënten over hun ervaringen en verwachtingen en gesprekken met medewerkers over de aan hen gedelegeerde taken en hun ervaringen.

Weet u wat uw patiënt van u verwacht aan kwaliteit? Bezit u de kunst om de kwaliteit van zorg zo te organiseren dat deze in balans is en binnen de grenzen van het haalbare? Met oog voor uzelf, uw collega’s en medewerkers, binnen de beschikbare middelen, milieubewust en vooral met voldoende tijd voor de patiënt?

Het NHG ondersteunt u graag via nhg.org/kwaliteit. Daar vindt u onder andere tips over het opzetten van een kwaliteitssysteem en kunt u feedback geven. Neem eens een kijkje op de website en ervaar hoe werken aan kwaliteit ook tijd kan opleveren.

Stijn van den Broek, NHG-programmamanager ‘Kwaliteit in praktijk’, kaderhuisarts beleid & beheer en lid van het NHG Kernteam Corona, schreef deze maand de gastcolumn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen