Casuïstiek

Casuïstiek is een (klinische) les uit en voor de dagelijkse praktijk. Het uitgangspunt is de beschreven klacht van de patiënt. Beschrijf wat er gedaan is aan onderzoek en hoe de casus afliep. Daarna volgt een boodschap naar de lezer: wat kan er beter of anders? Het kan om een zeldzame, maar zeker ook om een veelvoorkomende presentatie of aandoening gaan.

Algemeen

Bekijk voordat je met schrijven begint: 

Maak het jezelf makkelijk en gebruik de handleiding.

Omvang

 • 600 tot 1200 woorden (hoofdtekst inclusief lead, zonder casus, kernpunten en referenties)

Inhoudelijke eisen

 • Titel
 • Lead (max. 100 woorden)
 • Een tot twee (korte) casussen, max. 75 woorden per casus
 • De kern (max. 150 woorden): maximaal 3 bondig geformuleerde kernpunten
 • Beschouwing (zie kader)
 • Staaf aanbevelingen met bewijsmateriaal, bij voorkeur recente systematische reviews en richtlijnen; hiervoor is een zo actueel mogelijk onderzoek van de relevante literatuur uitgevoerd
 • Een sectie Methoden is niet vereist; beschrijf kort de kenmerken van de literatuur die werd doorzocht en in de beoordeling werd opgenomen 
 • Het bewijs van de hoogste kwaliteit (bijvoorbeeld gerandomiseerde klinische onderzoeken, meta-analyses, systematische reviews en hoogwaardige prospectieve cohortstudies) behoort de grootste nadruk te krijgen 
 • Gebruik van tabellen, figuren of foto's strekt tot aanbeveling 
 • Beeld(suggesties) en links naar relevante, gerelateerde content zijn van harte welkom
 • Literatuur
 • Auteursinformatie: instantie (waar auteur(s) werkzaam is/zijn), titel auteur(s) (drs. noemen we niet), voorletters (gescheiden door punten) en naam auteur(s), functie auteur(s). Correspondentie: mailadres NB We vermelden in principe 1 affiliatie per auteur.
 • Mogelijke belangenverstrengeling: vul in (indien niet aan de orde: niets aangegeven)

Onderstaande punten zijn bedoeld als leidraad voor je beschouwing. Deze hoef je niet letterlijk over te nemen.

Beschouwing

 • Interpretatie
 • Commentaar
 • Wat is er bekend vanuit de literatuur
 • Bespiegeling (wat had er anders gekund? praktische toepasbaarheid)
 • Conclusie

Gerelateerde content

Op HenW.org voorzien wij je artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten