Ketenzorg

De zorg voor veelvoorkomende chronische ziekten (COPD, diabetes) wordt vormgegeven als ketenzorg. Zorgverleners werken samen in zorggroepen en registreren ook samen. Er is een levendige discussie over (gewenste) effecten van ketenzorg. De registratie wordt vollediger, maar nog belangrijker zijn de effecten op de kwaliteit van de zorg, de patiënttevredenheid en ook op hardere uitkomsten.