Alle nummers
Archief tijdschrift

2001, nummer 9

Jaargang
44

Nieuws

 • De aantrekkelijkheid van Oost-Groningen

  Een huisartsentekort is in de meer afgelegen streken van Nederland -en in de grote steden – nu al voelbaar. Afgelegen gebieden zouden voor huisartsen niet aantrekkelijk zijn. In landen met echt afgelegen streken is het nog moeilijker om huisartsen te interesseren voor werk ver van de bewoonde…

 • Patiëntenenquête of marktonderzoek?

  De pijlen worden bijvoorbeeld gericht op een specifieke indicatie, zoals eetstoornissen, sociale fobie of de gegeneraliseerde angststoornis, of op een specifieke doelgroep zoals kinderen. Ook worden wetenschappers in de arm genomen die een zogenaamde neutrale meta-analyse uitvoeren en in…

 • Vrouwen in de WONCA

  Vrouwelijke huisartsen uit allerlei landen zijn erin geslaagd om Women's Health Issues tot een belangrijk onderdeel van het WON-CA-congres 2001 in Durban te maken. Op het WONCA-congres 2000 ontbraken vrouwelijke sprekers en onderwerpen over vrouwengezondheidszorg nog helemaal. Nu waren er…

 • Psychiatrie op internet

  Het komende NHG-congres gaat over de GGZ. Op verschillende plekken in het land zijn er experimenten met sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en volgend jaar is de geestelijke gezondheidszorg het landelijke thema in het kwaliteitsbeleid. Intussen bouwt een grote groep psychiaters aan een…

 • Marketing

  In nummer 4 van deze jaargang meldden we al dat Vioxx ® (rofe-coxib) sterk gepromoot werd. Ook Lamisyl ® (terbinafine) hoort tot de snelle stijgers. Het middel is sinds 1991 op de Nederlandse markt, maar sinds kort maakt de fabrikant reclame op de tv: ‘schimmelnagels, uw huisarts kan er iets…

 • Antibiotica bij een tekenbeet?

  Bij een tekenbeet is het volgens de huidige inzichten niet zinvol een antibioticum te geven ter preventie van de ziekte van Lyme. Nadelman et al. publiceerden in juli in de New England Journal of Medicine een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. In een regio met een hoge prevalentie van de…

 • Maatschappelijke invloed van wetenschappelijk onderzoek

  Een werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen heeft zich over het merkwaardige fenomeen gebogen dat onderzoek met Nederlandse patiënten, dokters en geld pas via grote omwegen toegankelijk is voor diezelfde Nederlandse patiënten en hulpverleners. Als de voorstellen van…

 • Effectiviteit van de GGZ

  In juni bracht GGZ Nederland, de koepel van GGZ-instellingen, haar tweede brancherapport uit over de jaren 1997-1999. Volop cijfers over wachttijden, productie, ziekteverzuim van werknemers. Nuttig, maar deze cijfers zijn veelal slechts voor intimi of beleidsmakers de moeite waard. Voor…

 • Evidence based medicine voor patiënten

  Dokters vinden evidence based medicine al moeilijk, zo leek het op de wetenschapsdag van het NHG op 21 juni. Het materiaal is niet geschikt, het kost te veel tijd en patiënten snappen het al helemaal niet. Sinds kort is er een Cochrane website speciaal gericht op patiënten (www.cochraneconsumer…

Wetenschap

 • Gegevens in het elektronisch medisch dossier: bruikbaar voor het optimaliseren van de probleemlijst?

  Huisartsen worden geacht per patiënt overzicht te hebben over alle voor die patiënt relevante aandoeningen, bij voorkeur in de vorm van een probleemlijst. Een aandoening hoort thuis op de probleemlijst indien: de patiënt langer dan zes maanden aan deze aandoening lijdt; er geen volledig…

 • Circumcisie van zuigelingen in de huisartspraktijk

  Ten gevolge van demografische ontwikkelingen in ons land worden huisartsen steeds vaker geconfronteerd met ouders die hun zoontje willen laten besnijden. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 15.000 circumcisies verricht, vrijwel uitsluitend vanwege religieusculturele redenen. Gewoonlijk wordt…

 • Maagklachten bij de huisarts, is er wel nieuws?

  De introductie van vier nieuwe protonpompremmers en discussie over de rol van Heliobacter pylori bij maagklachten waren de afgelopen jaren goed voor veel publiciteit en nascholingen. De omzet van maagzuurremmende geneesmiddelen is sinds de introductie van de H 2 -receptorantagonisten aan het…

 • Is systematische screening van ouderen door de huisarts zinvol?

  Door de toenemende vergrijzing van de bevolking wordt ook steeds meer een beroep op de gezondheidszorg gedaan. Deze situatie leidt tot de vraag of systematische preventieve zorg ertoe kan bijdragen de gezondheid van ouderen te optimaliseren. De vraag of screening van ouderen zinvol is in de…

Praktijk

 • Alledaagse ziekten

  S. Koning. Instituut Huisartsgeneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam Inleiding Impetigo is de meest voorkomende huidinfectie bij kinderen. De wetenschappelijke basis voor het beleid is beperkt. De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties beveelt desinfectie met bijvoorbeeld…

 • Diabetes Mellitus/Cardiovasculaire ziekten

  R. Oudega, K.G.M. Moons, A.W. Hoes. Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek, UMC Utrecht Inleiding Diagnostiek van symptomatische diepe veneuze trombose (DVT) door de huisarts op grond van anamnese (klachten), lichamelijk onderzoek en risicofactoren is geen…

 • Zelfzorg en educatie

  Kosten en effecten van een self-managementprogramma bij volwassenen met astma T.R.J. Schermer. Universitair Medisch Centrum St Radboud, Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Nijmegen Inleiding Self-management is een eigentijdse behandelingsvorm voor volwassen astmapatiënten. Ofschoon de…

 • Diversen

  A.H. Blankenstein. Afdeling Huisartsgeneeskunde en Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam Inleiding Somatiserende patiënten komen veel bij de huisarts met lichamelijke klachten die vaak medisch niet goed te verklaren zijn, voelen…

 • Continuïteit in de huisartsgeneeskunde

  Continuïteit van zorg wordt gezien als één van de pijlers van de huisartsgeneeskunde, zowel in Nederland als daarbuiten. Vroeger was continuïteit een vanzelfsprekendheid, synoniem met zorg door de eigen huisarts, de personal doctor . , In de afgelopen decennia is de huisartsgeneeskunde…

 • Klachten van de luchtwegen

  R.M. Hopstaken. Universiteit Maastricht Achtergrond Amoxicilline is het geneesmiddel van keuze indien behandeling van lageluchtweginfecties in de eerste lijn nodig wordt geacht. Een veronderstelde stijging van de frequentie van atypische pathogenen, waartegen amoxicilline niet effectief is,…