Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 11

Jaargang
53

Nieuws

 • Behandeling obese kinderen èn ouders

  Context De prevalentie van obesitas en overgewicht bij kinderen van 5 tot 17 jaar is ongeveer 10% en dat percentage neemt toe. Obesitas gaat vaak gepaard met psychische en fysieke gezondheidsproblemen zoals hypertensie, insulineresistentie, pesten en verlaagd zelfvertrouwen. Klinische vraag …

 • Plaatjesrijk plasma bij achillespeesblessures

  De achillespees is de grootste pees in ons lichaam. Dankzij de pees kunnen we lopen, rennen, springen en traplopen en een tendinopathie van de achillespees veroorzaakt dan ook veel klachten in het dagelijks functioneren. Tijdens hardlopen wordt hij blootgesteld aan piekbelastingen van maar…

 • De derde bal

  De meest dramatische variant was zonder meer die van de onlangs overleden Franse wielrenner Laurent Fignon. Hierdoor verloor hij de Tour de France van 1989 in de afsluitende tijdrit met acht seconden verschil van Greg Lemond. Peter Post werd er ooit op de baan in België Europees Kampioen achter…

 • Voor je knieën naar het kuuroord

  De interventiegroep kreeg gedurende 18 dagen in 3 weken aanvullende spatherapie, de controlegroep kreeg alleen oefentherapie en medicatie. Klinisch relevant herstel was gedefinieerd als een vermindering van 2 cm of meer op de VAS-schaal (0-10) en/of 9 punten of meer verbetering op de WOMAC…

 • Bewegen goed voor lichaam en geest

  Doelgroep Leken en professionals die zijn geïnteresseerd in de invloed van beweging op het brein. Inhoud Ratey is hoogleraar psychiatrie aan de Harvard Medical School en gefascineerd door de invloed van beweging op het brein. Dat beweging goed is voor het lichaam is genoegzaam bekend. Hoe is…

 • Beslisregels bij klachten bewegingsapparaat

  Er is doorgaans weinig verschil in effectiviteit tussen de gangbare behandelingen bij klachten van het bewegingsapparaat. Een mogelijke oorzaak is dat trials meestal een heterogene groep patiënten bevatten, waarbij een deel wel en een deel niet op de behandeling reageert. Om patiënten te…

 • Ongevraagd advies bij overgewicht

  Preventie krijgt steeds meer aandacht binnen de gezondheidszorg. Eén van de gebieden waar veel gezondheidswinst te behalen valt, is ‘overgewicht’ en op dit terrein kunnen huisartsen een belangrijke rol spelen. In juni 2010 hebben we daarom een aantal vragen over overgewicht voorgelegd aan de…

 • ‘We weten nog heel veel niet’

  Sita Bierma is geen huisarts en zelfs geen arts. Hoe is ze dan toch in de wetenschappelijke hoek van de huisartsgeneeskunde terechtgekomen? ‘Na de middelbare school heb ik eerst fysiotherapie gedaan. Ik was al klaar met mijn studie toen ik 21 was, maar dat was in de jaren ’80 en er was toen in…

 • Panta rhei

  ‘Alles beweegt!’ Heraclitus zei het al in 500 voor Christus en het zal u niet ontgaan dat dit congresnummer letterlijk bol staat van bewegen. Toch was rust in de geneeskunde heel lang de geldende norm. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de ommekeer. Rusten na een hartinfarct bleek…

 • Kans op lagerugpijn? Gordel om!

  Al eerder bleken de gordels niet effectief te zijn als primair preventief middel. Driehonderdzestig thuiszorgmedewerkers met zelfgerapporteerde rugklachten in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek werden verdeeld in twee groepen. Beide groepen ontvingen gedurende twaalf maanden de…

 • Bewogen bewegen

  In mijn jeugd woonden wij naast onze dorpsschool. Telkens als er een klas uitging, stormden de kinderen naar buiten. Iedereen rende, duwde elkaar in de rug of helemaal om en, niet te vergeten, schreeuwde. Als bij de kalveren die in het voorjaar voor het eerst in de wei mogen, bewoog alles wat…

 • Plotse dood tijdens triatlon: zwemmers of lopers?

  Dat marathonlopers een verhoogde kans op een plotse dood hebben, was al bekend. Maar hoe zit het met triatleten, die achtereenvolgens zwemmen, fietsen en hardlopen? In de sportminnende Verenigde Staten onderzocht men deze vraag. Onderzoekers volgden in de periode 2006-2008 gedurende 2971…

 • Moeheid bij chemotherapie: sporten helpt!

  Deense onderzoekers bekeken het effect van een intensief trainingsprogramma op moeheidsklachten bij volwassen kankerpatiënten die behandeld werden met chemotherapie. Zij randomiseerden tussen een ondersteund trainingsprogramma van 6 weken (134 patiënten) en conventionele begeleiding (135…

Wetenschap

 • Bewegen en artrose

  Overgewicht en gewrichtstrauma’s door sport leiden tot veel grotere risico’s op artrose dan de sportbeoefening zelf. Bij aanwezigheid van artrose is oefentherapie aan te bevelen. Sporten is bij artrose goed mogelijk, mits men activiteiten met een verhoogd risico op gewrichtstrauma’s…

 • Knieklachten een jaar lang gevolgd

  De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen adviseert in het algemeen afwachtend beleid. Het beloop van traumatische knieklachten is echter alleen in de tweede lijn onderzocht. Knieletsel is een risicofactor voor artrose, maar er is geen bewijs dat fysiotherapie of chirurgie de prognose…

 • Haalbaarheid en effectiviteit van een online beweegadvies

  De helft van de volwassen Nederlanders beweegt te weinig. De meesten van hen denken dat ze wel voldoende bewegen. Met een bewegingsmeter en de juiste software is het tegenwoordig goed mogelijk om via internet individuele beweegadviezen te geven. Zulke beweegadviezen zijn…

 • Wat doet de huisarts aan sportgerelateerde problemen?

   Enquêteformulier sportgerelateerde problemen Wat is bekend? Ongeveer de helft van de Nederlanders doet aan sport, en het aantal sportblessures is stijgende. Rond de 20% van de sportgerelateerde problemen is ernstig genoeg om ermee naar de huisarts te gaan. …

 • Bewegingstherapie voor diabetici

   Praet literatuurlijst. De kern Beweging verhoogt de gevoeligheid voor insuline en verlaagt de bloedglucosespiegel. Duurtraining en krachttraining hebben vergelijkbare effecten op de insulinegevoeligheid. Krachttraining is gunstiger voor de algemene dagelijkse…

 • Gonartrose en pijn

  Wat is het verband tussen knieklachten bij gonartrose en radiologische bevindingen? Bij de diagnostiek van gonatrose is het voor de patiënt weleens teleurstellend om bij de radiologische uitslag te horen dat er ‘eigenlijk niet zoveel te zien is’ terwijl hij erg veel klachten heeft. Uit…

Praktijk

 • De sportkeuring – nuttig of noodzakelijk?

  Voor gezonde (wedstrijd)sporters is een sportkeuring medisch niet noodzakelijk. Het cardiaal screenen van topsporters met behulp van het Lausanne-protocol leidt tot veel foutpositieve uitkomsten. In specifieke gevallen is het nuttig als een sportarts een preventief sportmedisch…

 • Hardlopen en blessures

  Hardlopen is gezond, maar leidt ook vaak tot blessures. Running too much, too fast, too soon is de belangrijkste oorzaak van hardloopblessures. Ook eerdere blessures zijn een belangrijke risicofactor. De loper moet leren luisteren naar zijn lichaam en niet naar het hardloopschema. …

 • Nooit meer shin splints!

  Inspanningsgerelateerde pijn aan de mediale zijde van het onderbeen is een hinderlijke blessure die voorkomt bij 4 tot 20% van de sporters. De gangbare benamingen voor dit soort blessures, ‘shin splints’ of mediaal tibiaal stresssyndroom (MTSS), kunnen de diagnostiek hinderen omdat ze…

 • Acromioclaviculaire luxatie

  Hippocrates beschreef een acromioclaviculaire luxatie (AC-luxatie) al als een naar voren treden van de clavicula over het schouderniveau. Door de verschuiving van de benige gewrichtsvlakken van clavicula en acromion ten opzichte van elkaar ontstaat een beschadiging aan het gewrichtskapsel en de…

 • Liggen

  Liggers zijn mensen die tot hulpeloosheid vervallen bij bijvoorbeeld een knieblessure. Ze liggen kreunend op de grond of flauwgevallen op de markt. In zuidelijke culturen is dit een geaccepteerde manier om pijn te tonen. Ten noorden van Brussel wordt zulk gedrag aanstellerij genoemd. Andersom…

 • Bij de NHG-Standaard Obesitas

  Obesitas is een ernstige aandoening die leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en een kortere levensverwachting. Het gaat bovendien om een breed maatschappelijk probleem, dat dan ook vraagt om een brede aanpak vanuit diverse geledingen, waarvan de gezondheidszorg slechts een deel is…

 • Manklopend kind

  De differentiaaldiagnose bij manklopende kinderen is breed: van onschuldige aandoeningen (splinter in de voet) tot ernstiger problemen (ziekte van Perthes, epifysiolyse) tot zelfs levensbedreigende aandoeningen (septische artritis, botkanker). De huisarts moet steeds afwegen of hij het beloop…

 • Hielspoor

  Patiënten met hielpijn bij staan of lopen gaan meestal snel naar de huisarts. Hielpijn is hinderlijk. Het is voor de huisarts meestal eenvoudig een klinische diagnose te stellen, maar de vervolgstappen zijn lastiger. Is verder beeldvormend onderzoek nodig en wat doe je dan als je kalk ziet? Wat…

 • Dik en ongelukkig…

  ‘Ja, mijn ouders woonden in Turkije en ik ben met 16 jaar naar Nederland gekomen. In Turkije ben ik wel naar school geweest, maar hier in Nederland niet. Daarom spreek ik niet zo goed Nederlands. In Turkije is het niet erg om dik te zijn. Daar vinden de mensen het mooi en ze denken dat je veel…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Obesitas

  Volwassenen met obesitas hebben een verminderde levensverwachting en een verhoogd risico op ziekte. De voorkeursbehandeling is een gecombineerde leefstijlinterventie: aanpassing van de voeding, lichamelijke activiteit en psychologische ondersteuning. Een normaal gewicht als einddoel is…