Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 7

Jaargang
54

Nieuws

 • Angsthazen die waaghalzen

  Artsen adviseren hun patiënten vaak andere behandelingen dan dat zij voor zichzelf zouden kiezen. Onlangs verscheen een opmerkelijk onderzoek naar de vraag of de behandeladviezen van artsen aan patiënten overeenstemmen met de voorkeur die ze zouden hebben indien de ziekte henzelf zou…

 • Gekleurd sputum en antibiotica

  Sputum verkleurt onder invloed van een enzym dat vrijkomt uit leucocyten. Geel of groen sputum kan dus zowel bij bacteriële als virale luchtweginfecties opgehoest worden, al wordt het wel iets vaker bij een bacteriële origine gevonden. De NHG-Standaard Acuut hoesten adviseert om antibiotica al…

 • Yes you can, zelfmanagement bij diabeten

  Zelfmanagement speelt een steeds grotere rol bij de begeleiding van diabetespatiënten. Israëlische onderzoekers gingen na of het meten van (eigen effectiviteit) bij diabetespatiënten een goede voorspeller is voor het opvolgen van gegeven behandeladviezen. Optimaal effect van de behandeling…

 • Fout geweest…!

  Dit stukje, dat u – naar ik hoop – leest onder zomerse omstandigheden, schrijf ik in de maand van de herinneringen aan de oorlog. Ik heb Der Untergang en Schindler’s List weer tot mij genomen en ben dus helemaal in de stemming om uit de kast te komen… Ik was fout in de oorlog! Dat kwam zo. Wij…

 • Evidence-based tevredenheid met gedelegeerde zorg voor diabeten

  In tweederde van de Nederlandse huisartsenpraktijken is een praktijkondersteuner werkzaam. Eén van de belangrijkste praktijkondersteunende taken is de begeleiding van diabetespatiënten. Het inzetten van de praktijkondersteuner voor deze zorg wordt wijd verbreid toegepast, naar tevredenheid van…

 • Kwaliteitsindicatoren vanuit het HIS?

  Transparantie over de kwaliteit van zorg is essentieel voor het goed functioneren van het zorgsysteem. Daarom hebben de huisartsenberoepsorganisaties, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en consumentenorganisaties de handen ineengeslagen om één set…

 • Waar de nood het hoogst is

  In een recent advies boog de Gezondheidsraad zich over de medische onderzoeksagenda voor de komende jaren. Bijzonder aan het rapport is dat men primair te rade ging bij eindgebruikers, in de terminologie van het rapport de geheten. Verspreid over vijftien ziektegebieden werd patiënten en…

 • ‘Epidemiologische kennis behoort tot de kroonjuwelen van de huisarts’

  Het team in een huisartsenpraktijk is momenteel uitstekend in staat om de zorg voor chronisch zieken uit te voeren, maar wat kunt u in de toekomst van uw huisarts verwachten? U vult een vragenlijst in op internet, krijgt op basis daarvan een streepjescode en neemt die mee naar de…

 • Leefstijl is uitdaging voor alle partijen

  In het cardiovasculair risicomanagement is zowel bij degene die de zorg levert als bij degene die de zorg ontvangt (patiënt) nog te weinig oog voor leefstijl, volgens het onderzoek van Helene Voogdt-Pruis. Uit haar onderzoek blijkt verder dat praktijkondersteuners de richtlijn cardiovasculair…

 • Een sommige dag

  Als ik mijn auto parkeer, zie ik haar nog net de praktijk binnenlopen: mevrouw Bonhof. De rode regenjas klappert in de wind, haar krukken glibberen op de stenen. Elke maandagochtend om tien voor acht is ze paraat. Mevrouw Bonhof loopt al jaren met krukken vanwege pijn in haar knieën. Ze heeft…

 • Cognitieve gedragstherapie helpt ook bij hart- en vaatziekten

  Stress geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten (CVD) en sterfte, maar het effect van stressverlagende interventies is onzeker. In een gerandomiseerde trial is onderzocht of cognitieve gedragstherapie gericht op het verlagen van aanwezige stress effect heeft op recidiveren van hartziekten…

 • Vrije toegang tot CT-scans bij chronische hoofdpijn

  Chronisch-dagelijkse hoofdpijn komt bij circa 5% van de bevolking voor. Hieronder verstaat men hoofdpijn op minstens 15 dagen per maand gedurende minimaal 3 maanden. Slechts zelden is ernstige pathologie zoals een hersentumor de boosdoener, maar juist deze eventuele oorzaak leidt bij veel…

 • Antibioticaprofylaxe bij protheses

  Vraagstelling Een prothese-infectie als gevolg van een tandheelkundige ingreep is zeldzaam. Een protese-infectie komt voor bij 0,3 tot 1% van alle patiënten met een heupprothese en bij 1 tot 2% van alle patiënten met een knieprothese. Daarvan is ongeveer 35 tot 40% het gevolg van een hematogene…

 • Medicatie bij borderline kan zinnig zijn

  Context Voor de borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) bestaat geen causale farmacologische therapie. Toch schrijven artsen aan veel patiënten met deze aandoening om pragmatische redenen medicatie voor. Meestal is het doel symptomen aan te pakken, zoals stemmingswisselingen, angst,…

 • Van oude menschen…

  Kent u de mantra? De zorg voor ouderen in de eerste lijn schiet tekort. Huisartsen lopen achter de feiten aan, werken reactief en houden onvoldoende rekening met interacties tussen geneesmiddelen. Ze leveren geen geïntegreerd zorgaanbod, doen onvoldoende aan preventie en veroorzaken onnodige…

Wetenschap

 • Huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Mensen met een verstandelijke beperking wonen vaker dan voorheen in woonwijken en maken vaker gebruik van huisartsenzorg in de buurt. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt specifieke kennis en vaardigheden van huisartsen. Afhankelijkheid van anderen kan de…

 • Ervaringen met de NHG-Praktijkaccreditering®

  Spiegelinformatie draagt bij tot verbetering van de kwaliteit van zorg. De NHG-Praktijkaccreditering® maakt gebruik van het VIA-instrument, dat voldoende valide en betrouwbaar is. Huisartsen die meededen aan de NHG-Praktijkaccreditering® geven aan dat deelname aan de…

 • Preventieve huisbezoeken bij kwetsbare ouderen

  In verschillende landen leggen verpleegkundigen preventieve huisbezoeken af aan (kwetsbare) ouderen. Het bewijs voor het nut hiervan is echter controversieel. Deze grote preventieve trial kon geen meerwaarde aantonen van preventieve huisbezoeken door thuiszorgverpleegkundigen. …

Praktijk

 • Bij de NHG-Standaard Ziekte van Parkinson

  Uit de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) TIA/CVA uit 2004 zijn enkele aandachtspunten te destilleren voor de bespreking met de regionale neuroloog, die ook bruikbaar zijn voor de patiënt met de ziekte van Parkinson. Het gaat om: de werkwijze van de huisarts bij de verwijzing naar de…

 • Acute benauwdheid op de huisartsenpost

  Via de telefoon is een paniekaanval soms moeilijk te onderscheiden van een ernstige cardiale of pulmonale aandoening. Daarom is vaak een klinische beoordeling nodig. Kenmerkend voor een paniekaanval is dat de symptomen, zoals benauwdheid of hartkloppingen, niet gepaard gaan met afwijkende…

 • De generalist

  In 1957 ben ik – toevallig – huisarts geworden, omdat er een huisartsenpraktijk in Amsterdam ter overname werd aangeboden. Achteraf een beroep dat mij op het lijf geschreven was. Voordien werkte ik vanaf 1951 als wetenschapper bij het Anatomisch Instituut van de Vrije Universiteit en deed daar…

 • Nieuwe behandelingen voor multipel myeloom

  Moderne behandelingen hebben de overleving van patiënten met multipel myeloom wel verbeterd, maar de ziekte is voor de meeste patiënten nog steeds ongeneeslijk. Patiënten jonger dan 65 jaar krijgen hoge dosis chemotherapie, in combinatie met autologe stamceltransplantatie om de normale…

NHG richtlijn

 • NHG-Standaard Ziekte van Parkinson

  Kenmerkend voor de ziekte van Parkinson is bradykinesie in combinatie met één of meer van de volgende symptomen: rigiditeit, rusttremor, houdings- en balansstoornissen. Verwijs een patiënt met het vermoeden van de ziekte van Parkinson (of parkinsonisme) voor diagnostiek en…