Nieuws

Meer Nieuws

Wetenschap

Meer Wetenschap

Praktijk

Meer Praktijk

NHG richtlijn

Meer NHG richtlijn

Toets uw kennis

Etalagebenen

Naar aanleiding van klachten van etalagebenen is bij mevrouw Vriens, 66 jaar, een cardiovasculair risicoprofiel opgesteld. Naast een enkel-armindex van 0,74 beiderzijds (bewijzend voor perifeer arterieel vaatlijden) werd een gemiddelde bloeddruk van 164/87 mmHg gevonden. Het LDL bleek verhoogd (3,4 mmol/l), de nierfunctie normaal. De huisarts bespreekt leefstijladviezen en gesuperviseerde looptraining en schrijft in overleg met mevrouw Vriens een statine voor. De huisarts wil tevens starten met bloeddrukverlagende therapie. Welk antihypertensivum heeft in dit geval de voorkeur?

Logo Huisarts Kennis Quiz
Keuzen